01 dec 2015 14:20

01 dec 2015 14:20

Tibro står för halva kostnaden

FULLMÄKTIGE: Ny rondell för nio miljoner

När det först begav sig skulle rondellen kostat två miljoner för Tibros del. När ett enigt fullmäktige i veckan sa ja var Tibros del uppe i 4,5 miljoner. Tibro kommun och Trafikverket delar nu lika på totalkostnaden som är nio miljoner kronor.

Kommunalrådet Rolf Eriksson (S) uppger att kommunen träffat en uppgörelse med Trafikverket om denna finansieringslösning.

Detta trots att rondellen egentligen är Trafikverkets helt egna ansvar.

Men Tibro kommun är ivrig att få rondellen till stånd och att det blir en byggstart 2018.

Oppositionsrådet Alda Danial, (L), nämnde likt Eriksson att förra kommunalrådet Jägevall arbetat hårt för att få rondellen till stånd.

Äntligen

– Äntligen! Detta är något jag vet att Claes jobbat för.

Rondellen byggs på riksväg 49 i korsningen med väg 201 alldeles intill Mio möbler. Därav namnet Mio-rondellen.

Kommunen ska vidare bygga om Tidavadsgatan och på sikt stänga Grönhultsvägen. För att möjliggöra dessa två vägändringar beslöt fullmäktige i måndags kväll att köpa in delar av fastigheten Jonstorp 1:1 för 1,6 miljoner.

Ann-Marie Wahlström (S) deltog inte i beslutet på grund av en jävsituation.

Kommunalrådet Rolf Eriksson (S) uppger att kommunen träffat en uppgörelse med Trafikverket om denna finansieringslösning.

Detta trots att rondellen egentligen är Trafikverkets helt egna ansvar.

Men Tibro kommun är ivrig att få rondellen till stånd och att det blir en byggstart 2018.

Oppositionsrådet Alda Danial, (L), nämnde likt Eriksson att förra kommunalrådet Jägevall arbetat hårt för att få rondellen till stånd.

Äntligen

– Äntligen! Detta är något jag vet att Claes jobbat för.

Rondellen byggs på riksväg 49 i korsningen med väg 201 alldeles intill Mio möbler. Därav namnet Mio-rondellen.

Kommunen ska vidare bygga om Tidavadsgatan och på sikt stänga Grönhultsvägen. För att möjliggöra dessa två vägändringar beslöt fullmäktige i måndags kväll att köpa in delar av fastigheten Jonstorp 1:1 för 1,6 miljoner.

Ann-Marie Wahlström (S) deltog inte i beslutet på grund av en jävsituation.