02 dec 2015 06:00

02 dec 2015 06:00

35 miljoner till ny förskola

FULLMÄKTIGE: Investeringsbudget på 55,5 miljoner 2016

Fullmäktige gav klartecken till en investeringsbudget 2016 på 55,5 miljoner. 35 miljoner går till en ny förskola med sex avdelningar som föreslås byggas öster om Snickarvallen.

Tibro kommun har redan skickat ut samrådshandlingarna eftersom förskolan planeras att tas i bruk tidigt våren 2017.

Vid byggnads- och trafiknämndens sammanträde den 10 november beslöts att lägga ut det på samråd för en planändring och en ny detaljplan för det aktuella området i Anderstorp 1:4.

Olika placeringar har utvärderats översiktligt och allt pekar på att det valda läget har allra flest fördelar.

Platsen är lätt att nå från tätorten med bil, cykel och till fots och den ligger nära de områden där nya bostäder ska byggas och planeras längre fram.

Den ligger också bra till för anslutningen till värme, vatten och avlopp och nära skogsområden för exkursioner och dessutom nära en idrottsplats. Delar av parkeringsbehovet kan dessutom samordnas med Snickarvallen.

Tibro kommun har redan skickat ut samrådshandlingarna eftersom förskolan planeras att tas i bruk tidigt våren 2017.

Vid byggnads- och trafiknämndens sammanträde den 10 november beslöts att lägga ut det på samråd för en planändring och en ny detaljplan för det aktuella området i Anderstorp 1:4.

Olika placeringar har utvärderats översiktligt och allt pekar på att det valda läget har allra flest fördelar.

Platsen är lätt att nå från tätorten med bil, cykel och till fots och den ligger nära de områden där nya bostäder ska byggas och planeras längre fram.

Den ligger också bra till för anslutningen till värme, vatten och avlopp och nära skogsområden för exkursioner och dessutom nära en idrottsplats. Delar av parkeringsbehovet kan dessutom samordnas med Snickarvallen.