03 dec 2015 17:37

03 dec 2015 17:37

Årets sista kommunfullmäktige

MEDBORGARFÖRSLAG

Fyra medborgarförslag ska tas upp på årets sista fullmäktige den 14 december.

Hinderbana, ljuspromenad på nyårsafton, naturgym till Hörnebospåret och att utveckla spåret till ett intervall- och stationsträningsspår med wifi. Tre motioner ska också upp var av två är signerade PeO Andersson (M); fri wifi på torget respektive guidade cykelturer. Även SD:s motion om ursprungsmärkning på kommunen matsedlar tas upp.

Hinderbana, ljuspromenad på nyårsafton, naturgym till Hörnebospåret och att utveckla spåret till ett intervall- och stationsträningsspår med wifi. Tre motioner ska också upp var av två är signerade PeO Andersson (M); fri wifi på torget respektive guidade cykelturer. Även SD:s motion om ursprungsmärkning på kommunen matsedlar tas upp.