03 dec 2015 17:06

03 dec 2015 17:06

Tibro kommun har barnstrateg

KOMMUNENKÄT

I Nätverket för barnkonventionen årliga kommunenkät säger 24 procent av de svarande kommunerna (75 procent svarade) att det finns en barnstrateg eller liknande som har ansvaret för att barns rättigheter inte kränks.

Tibro hör till de 24 procenten som uppger att man har en funktion som implementerar barnkonventionen i kommunen och en barnstrateg med ansvar för att barnkonventionen verkligen följs i Tibro kommun.

Tibro hör till de 24 procenten som uppger att man har en funktion som implementerar barnkonventionen i kommunen och en barnstrateg med ansvar för att barnkonventionen verkligen följs i Tibro kommun.