04 dec 2015 16:51

04 dec 2015 16:51

Ny runda för nya banan

ENDURO: Beslutet för Laggaretomten är åter överklagat

Under november överklagades för andra gången i år Miljösamverkan östra Skaraborgs beslut om restriktioner för Tibro MK:s nya endurobana vid Laggaretomten. Länsstyrelsen har nu återfått ärendet på sitt bord.

Eva Berglund är biträdande förbundschef för Miljösamverkan östra Skaraborg, Mös.

– Vi har gjort om hela vår process och bland annat varit ut på plats och besiktigat området och försökt vara ännu mer preciserade i vårt nya beslut om restriktioner för deras träningsbana.

Hon tillägger att det här inte handlar om något tillståndspliktigt ärende utan om en anmälan för en C-anläggning.

– Det vill säga att klubben anmäler till oss vad de vill göra och att vi utgår från det när vi beslutar om vilka restriktioner som ska gälla för deras verksamhet.

I våras

I våras berättade SLA att Tibro MK:s endurobana vid Laggaretomten inte fått sitt tillstånd på rätt grunder enligt Länsstyrelsen och att Miljösamverkan östra Skaraborgs, Mös, skulle få göra om proceduren. Flera närboende hade överklagat Mös beslut om restriktioner.

Därmed upphävde Länsstyrelsen Mös tidigare beslut för enduroslingan. Ett oväntat besked för Tibro MK som använt banan under vintern för delar av sin träningsverksamhet.

Processen kring träningsspåret har pågått sedan 2012 då Tibro MK gjorde sin anmälan om miljöfarlig verksamhet på fastigheten Laggaretomten som är belägen söder om Fagersanna.

Våren 2013 meddelade Mös i ett delegationsbeslut sex försiktighetspunkter som skulle gälla för träningsspåret och sedan dess har de juridiska turerna rullat på.

SLA berättade att markägare och jakträttsinnehavare som klagat först nekades den möjligheten då Mös bedömde att deras klagomål kommit in för sent. När de i stället begärde en omprövning av beslutet fick de ett nej. Sex personer överklagade då det beslutet och pekade på att samråd inte hade genomförts och att träningsspåret skulle bli störande för natur och friluftsliv.

Mös bedömer fortfarande att verksamheten inte behöver tillståndsprövas enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och säger i sitt senaste beslut att verksamheten kan bedrivas med hänsyn till Mös restriktioner i enlighet med vad som anges i anmälan av ärendet.

Passagerna över vattendrag, bäckar och andra våtmarker ska spångas eller förses med broanordningar. Där det behövs ska marken förstärkas på båda sidor om vattendraget så att jordmaterial inte förs ner i vattendragen.

Motorcyklarna får inte tvättas på Laggeretomten och en miljömatta ska användas vid all form av service på motorcyklarna.

Nytt beslut

Mös har under sommaren som sagt gjort om hela handläggning och den 27 oktober togs ett nytt beslut som även det alltså har överklagats.

Eva Berglund om restriktionerna för banan och att de inte är skrivna i sten:

– Vi har försökt fånga det viktigaste. Men är det så att det inkommer nya synpunkter på verksamheten som bör beaktas kan vi när som helst ändra restriktionerna.

I överklagandena framförs bland annat farhågor om att flodpärlmusslan i de bäckar som korsas kan skadas och att det är en säkerhetsrisk när motorcyklar flera gånger får korsa Rankåsleden.

Man påpekar vidare att det saknas miljökonsekvensutredning och att samrådsförfarandet varit bristfälligt.

Eva Berglund är biträdande förbundschef för Miljösamverkan östra Skaraborg, Mös.

– Vi har gjort om hela vår process och bland annat varit ut på plats och besiktigat området och försökt vara ännu mer preciserade i vårt nya beslut om restriktioner för deras träningsbana.

Hon tillägger att det här inte handlar om något tillståndspliktigt ärende utan om en anmälan för en C-anläggning.

– Det vill säga att klubben anmäler till oss vad de vill göra och att vi utgår från det när vi beslutar om vilka restriktioner som ska gälla för deras verksamhet.

I våras

I våras berättade SLA att Tibro MK:s endurobana vid Laggaretomten inte fått sitt tillstånd på rätt grunder enligt Länsstyrelsen och att Miljösamverkan östra Skaraborgs, Mös, skulle få göra om proceduren. Flera närboende hade överklagat Mös beslut om restriktioner.

Därmed upphävde Länsstyrelsen Mös tidigare beslut för enduroslingan. Ett oväntat besked för Tibro MK som använt banan under vintern för delar av sin träningsverksamhet.

Processen kring träningsspåret har pågått sedan 2012 då Tibro MK gjorde sin anmälan om miljöfarlig verksamhet på fastigheten Laggaretomten som är belägen söder om Fagersanna.

Våren 2013 meddelade Mös i ett delegationsbeslut sex försiktighetspunkter som skulle gälla för träningsspåret och sedan dess har de juridiska turerna rullat på.

SLA berättade att markägare och jakträttsinnehavare som klagat först nekades den möjligheten då Mös bedömde att deras klagomål kommit in för sent. När de i stället begärde en omprövning av beslutet fick de ett nej. Sex personer överklagade då det beslutet och pekade på att samråd inte hade genomförts och att träningsspåret skulle bli störande för natur och friluftsliv.

Mös bedömer fortfarande att verksamheten inte behöver tillståndsprövas enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och säger i sitt senaste beslut att verksamheten kan bedrivas med hänsyn till Mös restriktioner i enlighet med vad som anges i anmälan av ärendet.

Passagerna över vattendrag, bäckar och andra våtmarker ska spångas eller förses med broanordningar. Där det behövs ska marken förstärkas på båda sidor om vattendraget så att jordmaterial inte förs ner i vattendragen.

Motorcyklarna får inte tvättas på Laggeretomten och en miljömatta ska användas vid all form av service på motorcyklarna.

Nytt beslut

Mös har under sommaren som sagt gjort om hela handläggning och den 27 oktober togs ett nytt beslut som även det alltså har överklagats.

Eva Berglund om restriktionerna för banan och att de inte är skrivna i sten:

– Vi har försökt fånga det viktigaste. Men är det så att det inkommer nya synpunkter på verksamheten som bör beaktas kan vi när som helst ändra restriktionerna.

I överklagandena framförs bland annat farhågor om att flodpärlmusslan i de bäckar som korsas kan skadas och att det är en säkerhetsrisk när motorcyklar flera gånger får korsa Rankåsleden.

Man påpekar vidare att det saknas miljökonsekvensutredning och att samrådsförfarandet varit bristfälligt.

Endurobanan Laggaretomten

Regler för endurobanan

Träning får enligt anmälan ske tisdagar 9-12 och 16-20, torsdagar 9-12 och lördagar 10-14.

Transport till banan sker endast med lastad mc via Götarshemmet, avfart mellan Tibro och Brevik.

Körning endast i träningsspåret.

Miljömatta ska alltid användas i depån.

Ljuddämpare ska följa enduroreglementet.

Källa: Tibro MK och Mös