08 dec 2015 06:00

08 dec 2015 06:00

Måste göra riskanalys

FAGERSANNA

Planerna på att skapa tre nya villatomter i Fagersanna kan bli svåra att genomföra.

Tibro kommun vill göra en planändring för att öppna upp för fler bostäder, men vattenskyddsföreskrifter försvårar förutsättningarna.

Miljönämnden östra Skaraborg kräver i sitt remissvar kompletteringar i form av riskanalyser och miljökonsekvensbeskrivning. Tjänstemännen föreslog ett nej till planförslaget, men politikerna i nämnden strök den formuleringen.

Tibro kommun vill göra en planändring för att öppna upp för fler bostäder, men vattenskyddsföreskrifter försvårar förutsättningarna.

Miljönämnden östra Skaraborg kräver i sitt remissvar kompletteringar i form av riskanalyser och miljökonsekvensbeskrivning. Tjänstemännen föreslog ett nej till planförslaget, men politikerna i nämnden strök den formuleringen.