09 dec 2015 14:10

09 dec 2015 14:10

"Bilar vi köpte och körde i Tibro"

TIBRO MUSEUM: Utställningen blev en verklig framgång

Det blev en stor framgång för bilutställningen på Tibro museum. Besökarna strömmade till ända in i slutet berättade Eva Thörn på utställningens avslutningsträff hos Claes Jägevall.

Arbetsgruppen gick igenom besöksfrekvensen med gäster som pensionärsorganisationer, Motorhistoriska föreningen i Tibro och många, många fler.

– Även några av dem som sålde bilmärkena på den tiden det begav sig i Tibro fanns med bland våra besökare, säger museets Eva Thörn.

Claes Jägevall:

– En del av oss i arbetsgruppen deltog också på muséets öppettider med guidningar i utställningen.

Bilutställningen speglade Tibros utveckling sett ur ett bilperspektiv med den mycket starka bilförsäljningen på 50-60 talen till en bit in i det första decenniet på 2000 talet och Gäre Bil.

70-årig epok

Därmed var en epok av nybilförsäljning över i Tibro. En epok som hade ägt rum under 70 år med start 1932 hos Bilbolaget, Frydéns.

– Vi gläds alla åt det stora besöksantalet på 726 personer. Ingen av oss kunde väl ana denna tillströmning av besökare när vi öppnade i oktober, summerar Jägevall.

Arbetsgruppen gick igenom besöksfrekvensen med gäster som pensionärsorganisationer, Motorhistoriska föreningen i Tibro och många, många fler.

– Även några av dem som sålde bilmärkena på den tiden det begav sig i Tibro fanns med bland våra besökare, säger museets Eva Thörn.

Claes Jägevall:

– En del av oss i arbetsgruppen deltog också på muséets öppettider med guidningar i utställningen.

Bilutställningen speglade Tibros utveckling sett ur ett bilperspektiv med den mycket starka bilförsäljningen på 50-60 talen till en bit in i det första decenniet på 2000 talet och Gäre Bil.

70-årig epok

Därmed var en epok av nybilförsäljning över i Tibro. En epok som hade ägt rum under 70 år med start 1932 hos Bilbolaget, Frydéns.

– Vi gläds alla åt det stora besöksantalet på 726 personer. Ingen av oss kunde väl ana denna tillströmning av besökare när vi öppnade i oktober, summerar Jägevall.