09 dec 2015 15:23

09 dec 2015 15:23

Kund fick rätt om bil

ARN

En Tibrobo som är missnöjd med ett bilköp hos ett Falköpingsföretag har fått rätt hos Allmänna reklamationsnämnden, ARN.

Nämnden rekommenderar företaget att ta tillbaka bilen och återbetala 120 000 kronor. Kunden ville få köpet hävt eftersom pickupens flakskydd inte går att stänga eller låsa och under färd öppnar sig till en tredjedel.

Nämnden rekommenderar företaget att ta tillbaka bilen och återbetala 120 000 kronor. Kunden ville få köpet hävt eftersom pickupens flakskydd inte går att stänga eller låsa och under färd öppnar sig till en tredjedel.