10 dec 2015 09:34

10 dec 2015 09:34

Mest ros och lite ris

TILLSYN

Utbildningar vid yrkeshögskolan i Tibro kommun, Folkuniversitetets Hantverkscentrum, genomförs med god kvalitet och möter arbetslivets kompetensbehov.

Det säger Myndigheten för yrkeshögskolan, YH, efter en tillsyn av utbildningarna för förgyllare,dekormålare och möbelrestaurerare.

Men man ger också lite ris på en punkt. Den gäller utbildningen förgyllare och ett sent antagningsärende.

Sökanden har enligt YH påbörjat utbildningen utan att blivit formellt antagen av skolans ledningsgrupp. Sökanden kom in sent med sin ansökan och fick påbörja utbildningen när en antagen elev i sista stund tackat nej till sin plats.

Tillsynen avser den utbildning som startade i augusti och har genomförts med underlag från myndighetens databaser och begärt material från utbildningsanordnaren.

Det säger Myndigheten för yrkeshögskolan, YH, efter en tillsyn av utbildningarna för förgyllare,dekormålare och möbelrestaurerare.

Men man ger också lite ris på en punkt. Den gäller utbildningen förgyllare och ett sent antagningsärende.

Sökanden har enligt YH påbörjat utbildningen utan att blivit formellt antagen av skolans ledningsgrupp. Sökanden kom in sent med sin ansökan och fick påbörja utbildningen när en antagen elev i sista stund tackat nej till sin plats.

Tillsynen avser den utbildning som startade i augusti och har genomförts med underlag från myndighetens databaser och begärt material från utbildningsanordnaren.