11 dec 2015 10:08

08 mar 2017 10:14

SD-ledamot vill ha folkomröstning

FULLMÄKTIGE: SD-initiativ i Tibro

SD:s Kristoffer By har tagit initiativ till en namnlista för en folkomröstning om flyktingmottagandet i Tibro.

Kristoffer By säger till SLA att initiativet till en folkomröstning om flyktingmottagningen inte kommer från Sverigedemokraterna som parti.

– Jag har tagit initiativet som privatperson, säger By, som representerar SD i kommunfullmäktige.

Runt 360 personer har satt sitt namn på listan för detta krav från By:

”Vi kräver att det hålls en folkomröstning för att ingen form av varken tillfälliga eller premanenta asylmottagningar/flyktingboenden ska bedrivas i kommunala fastigheter och/eller lokaler där det bedrivs förskola, fritids, skola eller annan verksamhet där barn och ungdomar vistas.”

Detta med motiveringen att okända människor inte ska vistas i dessa miljöer.

Kommunalrådet Rolf Eriksson (S) kommenterar på måndagens fullmäktige namnlistan och vilka planer kommunen egentligen har.

– Mitt svar från förra fullmäktige kvarstår; vi kommer inte att använda de fyra tidigare nämnda barn och ungdomslokalerna som tillfälliga evakueringsboenden utan jobbar på en mer långsiktig lösning för mottagandet.

Kristoffer By säger till SLA att initiativet till en folkomröstning om flyktingmottagningen inte kommer från Sverigedemokraterna som parti.

– Jag har tagit initiativet som privatperson, säger By, som representerar SD i kommunfullmäktige.

Runt 360 personer har satt sitt namn på listan för detta krav från By:

”Vi kräver att det hålls en folkomröstning för att ingen form av varken tillfälliga eller premanenta asylmottagningar/flyktingboenden ska bedrivas i kommunala fastigheter och/eller lokaler där det bedrivs förskola, fritids, skola eller annan verksamhet där barn och ungdomar vistas.”

Detta med motiveringen att okända människor inte ska vistas i dessa miljöer.

Kommunalrådet Rolf Eriksson (S) kommenterar på måndagens fullmäktige namnlistan och vilka planer kommunen egentligen har.

– Mitt svar från förra fullmäktige kvarstår; vi kommer inte att använda de fyra tidigare nämnda barn och ungdomslokalerna som tillfälliga evakueringsboenden utan jobbar på en mer långsiktig lösning för mottagandet.