14 dec 2015 21:52

14 dec 2015 21:52

Brandtal som fick applåder

FULLMÄKTIGE: Eriksson (S) tackade alla goda krafter i integrationsfrågan

Kommunalrådet Rolf Erikssons (S) brandtal i flyktingfrågan möttes av en varm applåd i Tibros fullmäktige i måndags kväll. Ett tal där han tackade alla goda krafter i Tibro som samverkar för att det ska bli så bra som möjligt för alla nyanlända flyktingar.

Han tackade alla goda krafter som gör allt de kan för att bidra till ett så bra mottagande som möjligt.

Han tackade yrkeskår efter yrkeskår i berörda förvaltningar, ideella organisationer och privata initiativtagare för deras arbete.

– Stort tack för era insatser!

Spontan applåd

Hans tacktal möttes av en spontan applåd från de flesta av ledamöterna. Anledningen till hans brandtal var ett Facebook-upprop och en privat namninsamling för en folkomröstning om flyktingmottagandet.

Rolf Eriksson (S) uppgav att det inkommit två registrerade handlingar till kommunen. Den ena är ett upprop på Facebook skapat av livsvilja@live.com, och den andra är ett upprop mot asylboende/mottagning i skolmiljöer.

Något SLA berättade om i lördagens tidning.

251 från Tibro

– Facebookuppropet har 422 underskrifter från 368 IP-adresser. När jag räknar igenom dem hittar jag 251 Tibroadresser, resten är från andra orter i Sverige, sa Eriksson.

– En del innehåller bara ett förnamn och jag har svårt att se något värde i den här namninsamlingen, däremot har den skapat en del ogrundad oro och gett upphov till många falska rykten.

Den andra handlingen är alltså namninsamlingen som initierats av Kristoffer By som önskar få till stånd en folkomröstning i Tibro.

Denne kräver att ingen form av tillfälliga eller permanenta asylmottagningar eller flyktingbonde ska äga rum i kommunala fastigheter eller lokaler där det bedrivs förskola, fritids eller skola. Här finns 360 underskrifter med namn, personnummer och adresser.

Om tio procent av de röstberättigade i en kommun i ett folkinitiativ begär att en viss fråga ska tas upp till folkomröstning ska fullmäktige pröva detta och avgöra om en folkomröstning ska äga rum.

I Tibro skulle det behövas 850 röster.

Olyckligt

– Det är olyckligt att initiativtagarna blandar ihop asylboende och evakueringsboenden och jag lämnar i dag samma besked som jag gjorde här i fullmäktige den 30 november.

– Vi arbetar i dag inte för att få till stånd evakueringsboenden i skollokaler. Bygglovsansökan för dessa har dragits tillbaka.

– Men vi tar fortsatt stort ansvar i flyktingfrågan genom att öka antalet platser för ensamkommande flyktingbarn och försöker hitta möjligheter för evakueringsboende i andra lokaler än just skollokaler.

Han tackade alla goda krafter som gör allt de kan för att bidra till ett så bra mottagande som möjligt.

Han tackade yrkeskår efter yrkeskår i berörda förvaltningar, ideella organisationer och privata initiativtagare för deras arbete.

– Stort tack för era insatser!

Spontan applåd

Hans tacktal möttes av en spontan applåd från de flesta av ledamöterna. Anledningen till hans brandtal var ett Facebook-upprop och en privat namninsamling för en folkomröstning om flyktingmottagandet.

Rolf Eriksson (S) uppgav att det inkommit två registrerade handlingar till kommunen. Den ena är ett upprop på Facebook skapat av livsvilja@live.com, och den andra är ett upprop mot asylboende/mottagning i skolmiljöer.

Något SLA berättade om i lördagens tidning.

251 från Tibro

– Facebookuppropet har 422 underskrifter från 368 IP-adresser. När jag räknar igenom dem hittar jag 251 Tibroadresser, resten är från andra orter i Sverige, sa Eriksson.

– En del innehåller bara ett förnamn och jag har svårt att se något värde i den här namninsamlingen, däremot har den skapat en del ogrundad oro och gett upphov till många falska rykten.

Den andra handlingen är alltså namninsamlingen som initierats av Kristoffer By som önskar få till stånd en folkomröstning i Tibro.

Denne kräver att ingen form av tillfälliga eller permanenta asylmottagningar eller flyktingbonde ska äga rum i kommunala fastigheter eller lokaler där det bedrivs förskola, fritids eller skola. Här finns 360 underskrifter med namn, personnummer och adresser.

Om tio procent av de röstberättigade i en kommun i ett folkinitiativ begär att en viss fråga ska tas upp till folkomröstning ska fullmäktige pröva detta och avgöra om en folkomröstning ska äga rum.

I Tibro skulle det behövas 850 röster.

Olyckligt

– Det är olyckligt att initiativtagarna blandar ihop asylboende och evakueringsboenden och jag lämnar i dag samma besked som jag gjorde här i fullmäktige den 30 november.

– Vi arbetar i dag inte för att få till stånd evakueringsboenden i skollokaler. Bygglovsansökan för dessa har dragits tillbaka.

– Men vi tar fortsatt stort ansvar i flyktingfrågan genom att öka antalet platser för ensamkommande flyktingbarn och försöker hitta möjligheter för evakueringsboende i andra lokaler än just skollokaler.