16 dec 2015 09:56

16 dec 2015 09:56

Idrotten förenar oss alla

INTEGRATION: Nyanlända ska få idrotta på samma villkor som alla Tibrobor

Tibro kommun har tillsammans med Västergötlands idrottsförbund startat ett projekt i Tibro för att integrera nyanlända i Tibroidrotten.

Två träffar med representanter från Tibroföreningar har hållits inom ramen för den inledande förstudien som presenteras i januari.

Förstudie

Förstudiens samordnare är Keith Alvarsson:

– Syftet är att ge våra nyanlända, främst de som har uppehållstillstånd och de ensamkommande flyktingbarnen, en bra väg för att komma in i vårt samhälle samtidigt som föreningarna kan bredda och öka sin verksamhet.

Klubbträffar

Alvarsson har till uppgift att samordna klubbträffarna och ta fram en modell för hur integrationen i Tibro kan ske. Han har kikat runt bland Sveriges kommuner för att se och höra hur de har löst det.

I exempelvis Trollhättan har man jobbat med integration i idrotten i fem sex år nu och där vet vad som krävs.

– Man måste ju inte uppfinna hjulet varje gång. Det är både lättare och klokare att låna det som visats sig fungera bra i andra kommuner.

Första träffen

Bilden här intill är från den första träffen av de två, där klubbrepresentanter fanns med från Tibro AIK, Tibrobygdens hästklubb, Föreningen nya Svenskar i Skaraborg och de två handbollsklubbarna i Tibro. Med var också Västergötlands idrottsförbunds Tryggve Olsson.

Keith Alvarsson hoppas att fler Tibroklubbar ska vilja ansluta sig.

Vore kul

– Det vore kul om fler fotbollsklubbar vill engagera sig.

Funderingar finns kring om Tibro till och med skulle kunna anställa en ansvarig för idrottsintegrationsfrågorna säger Alvarsson.

– Men det är som sagt var bara en tanke än så länge.

Två träffar med representanter från Tibroföreningar har hållits inom ramen för den inledande förstudien som presenteras i januari.

Förstudie

Förstudiens samordnare är Keith Alvarsson:

– Syftet är att ge våra nyanlända, främst de som har uppehållstillstånd och de ensamkommande flyktingbarnen, en bra väg för att komma in i vårt samhälle samtidigt som föreningarna kan bredda och öka sin verksamhet.

Klubbträffar

Alvarsson har till uppgift att samordna klubbträffarna och ta fram en modell för hur integrationen i Tibro kan ske. Han har kikat runt bland Sveriges kommuner för att se och höra hur de har löst det.

I exempelvis Trollhättan har man jobbat med integration i idrotten i fem sex år nu och där vet vad som krävs.

– Man måste ju inte uppfinna hjulet varje gång. Det är både lättare och klokare att låna det som visats sig fungera bra i andra kommuner.

Första träffen

Bilden här intill är från den första träffen av de två, där klubbrepresentanter fanns med från Tibro AIK, Tibrobygdens hästklubb, Föreningen nya Svenskar i Skaraborg och de två handbollsklubbarna i Tibro. Med var också Västergötlands idrottsförbunds Tryggve Olsson.

Keith Alvarsson hoppas att fler Tibroklubbar ska vilja ansluta sig.

Vore kul

– Det vore kul om fler fotbollsklubbar vill engagera sig.

Funderingar finns kring om Tibro till och med skulle kunna anställa en ansvarig för idrottsintegrationsfrågorna säger Alvarsson.

– Men det är som sagt var bara en tanke än så länge.