19 dec 2015 06:00

19 dec 2015 06:00

Förorenad mark

FAGERSANNA: Saneringsarbete

Marken kring Fagersanna Strandstad där det i dagsläget finns ett femtiotal bostadshus är förorenad av dioxin och behöver saneras.

Det till följd av ett tidigare sågverk som bedrev doppning av virke med träskyddsmedel i området.

Totalt rör det sig om omkring 9 000 kubikmeter och Sveriges geologiska undersökning är huvudman för ärendet.

Den förorenade jorden skall tas bort innan de aktuella utrymmena fylls med ren jord till den nuvarande marknivån.

Saneringen kommer att genomföras på dagtid för att i möjligaste mån minimera störning av buller och vibration.

Miljöstyrelsen östra Skaraborg uppger att det i nuläget saknas en tidsplan för ärendet.

Det till följd av ett tidigare sågverk som bedrev doppning av virke med träskyddsmedel i området.

Totalt rör det sig om omkring 9 000 kubikmeter och Sveriges geologiska undersökning är huvudman för ärendet.

Den förorenade jorden skall tas bort innan de aktuella utrymmena fylls med ren jord till den nuvarande marknivån.

Saneringen kommer att genomföras på dagtid för att i möjligaste mån minimera störning av buller och vibration.

Miljöstyrelsen östra Skaraborg uppger att det i nuläget saknas en tidsplan för ärendet.