21 dec 2015 11:07

21 dec 2015 11:07

Socialbidragen minskar

SOCIALNÄMNDEN

Försörjningsstödet är lägre i år än vad det var vid samma tid i fjol.

En flerårig trend. 2015 155 778, 2014 563 095, 2013 646 290 och 2012 715 519 kronor.

En flerårig trend. 2015 155 778, 2014 563 095, 2013 646 290 och 2012 715 519 kronor.