23 dec 2015 09:29

23 dec 2015 09:29

"Hitta din egen inkomst"

INTIBRO: Inkomstjägarna – nytt projekt för Tibros 18-24 åringar

Inkomstjägarna är till för unga 18-24 år som vill hitta sin egen inkomst. Ett mentorskapsprogram för nya vägar till jobb och den 14 januari är det informationskväll om detta på Inredia.

Inkomstjägarna är en ny arbetsmodell för hur Tibros näringsliv i samarbete med kommunen och arbetsförmedlingen ska minska arbetslösheten bland unga i Tibro.

Projektet ska pågå en bit in i juni och bygger på ett mentorpskapsprogram berättar InTibros verksamhetsledare Jenny Ekman.

Jenny om informationskvällen på Inredia den 14 januari:

– Denna kväll är alla välkomna för att höra hur projektet är uppbyggt, möta mentorer, samarbetspartners och projektledning.

InTibro ansvarar för projektet som stöds av Tibro kommun för integrationsfrämjande åtgärder och Mimmi Edin är projektledare.

Inkomstjägarna bygger på ett nätverk av mentorer och förebilder och ska starta i februari.

– Syftet med ungdomsprojektet är att med hjälp av ortens företag minska arbetslösheten bland 18-24 åringar och ge dem självförtroende, motivation och inspiration till att hitta en väg till egen försörjning.

Av de arbetslösa unga i Tibro är en tredjedel utrikesfödda. Det finns därmed också ett integrationsperspektiv.

Processtöd ges

Genom samverkan med Edcs – resurscentrum för jämställdhetsutveckling i Västra götaland ges processtöd till projektledaren, företagen och mentorerna i arbetet med jämställdhet och mångfald.

Företagaren kan välja att vara aktiv på olika sätt – som mentor, ta emot inkomstjägare på sitt företag eller bara sponsra med ett bidrag.

Den 13 januari bjuds företagen in till en informationslunch på Inredia.

Kvällen efter är det alltså dags att informera Tibros unga invånare och Jenny och Ninni hoppas på ett riktigt stort intresse.

Inkomstjägarna är en ny arbetsmodell för hur Tibros näringsliv i samarbete med kommunen och arbetsförmedlingen ska minska arbetslösheten bland unga i Tibro.

Projektet ska pågå en bit in i juni och bygger på ett mentorpskapsprogram berättar InTibros verksamhetsledare Jenny Ekman.

Jenny om informationskvällen på Inredia den 14 januari:

– Denna kväll är alla välkomna för att höra hur projektet är uppbyggt, möta mentorer, samarbetspartners och projektledning.

InTibro ansvarar för projektet som stöds av Tibro kommun för integrationsfrämjande åtgärder och Mimmi Edin är projektledare.

Inkomstjägarna bygger på ett nätverk av mentorer och förebilder och ska starta i februari.

– Syftet med ungdomsprojektet är att med hjälp av ortens företag minska arbetslösheten bland 18-24 åringar och ge dem självförtroende, motivation och inspiration till att hitta en väg till egen försörjning.

Av de arbetslösa unga i Tibro är en tredjedel utrikesfödda. Det finns därmed också ett integrationsperspektiv.

Processtöd ges

Genom samverkan med Edcs – resurscentrum för jämställdhetsutveckling i Västra götaland ges processtöd till projektledaren, företagen och mentorerna i arbetet med jämställdhet och mångfald.

Företagaren kan välja att vara aktiv på olika sätt – som mentor, ta emot inkomstjägare på sitt företag eller bara sponsra med ett bidrag.

Den 13 januari bjuds företagen in till en informationslunch på Inredia.

Kvällen efter är det alltså dags att informera Tibros unga invånare och Jenny och Ninni hoppas på ett riktigt stort intresse.