24 dec 2015 06:00

24 dec 2015 06:00

Nu ska det sågas björk

NÄRINGSLIV: Investerar 10 miljoner i sin såganläggning

Tibro Såg gör en maskininvestering på 10 miljoner kronor för att börja såga björk. Tidigare har man enbart sågat tall och gran.
– Produktionen ska levereras till fabriker i Polen. Avtal är klara och produktionen ska skalas upp under en treårsperiod och björken ska utgöra 25 procent av vår produktionsvolym, säger ägaren Lars Nyberg.

Lars Nyberg berättar att Tibro Såg i samarbete med en stor möbeltillverkare ska tillverka björkråvara till möbler och att man förädlar skogråvaror från hela området mellan Vänern och Vättern.

Vadsbo Skog

Det mesta timret köper Tibro Såg av Vadsbo Skog AB i Lerdala som varit verksamma i Skaraborg sedan 1986 och jobbar med allt från certifierade skogsbruksplaner till slutavverkning.

Vadsbo Skogs Ulf Eriksson gläds över beskedet att Tibro Såg ska börja såga björk.

– Det finns ett överskottsproblem på massaved och framför allt björk på grund av att ett antal sågverk lagts ned. Så det är väldigt bra att Tibro Såg nu kör i gång med att såga björk.

Nytt sortiment

För skogsägare lanserar Tibro Såg ett nytt sortiment; sågbar björkkubb i längderna 2,55 meter och 3,1 meter från 14 centimeter i topp under bark.

Investeringen

Maskininvesteringen görs alltså för att kunna såga björk, men också för att höja kvaliteten och öka produktionen på sågen:

– Det är god tillgång på råvara till vår klentimmersåg, efterfrågan på massaved minskar och då hugger man gärna klentimmer i stället.

Tibro Sågs huvudsakliga produktion är konstruktionsvirke till byggmarknaden i Västsverige.

Flis och spån

– Flis och spån säljer vi framförallt till fjärrvärmeverk i vår närhet.

En hela tiden ökande efterfrågan på miljövänliga biobränslen tryggar avsättningen på dessa sortiment.

Tibro Såg AB är ett sågverk som sågar kubb. De sågar bygg-, konstruktions-, limträ- och emballagevirke och säljer framförallt på den svenska marknaden.

Bark, flis och spån blir som sagt bränsle i fjärrvärmeverk, men man säljer även maskinutrustning till träindustrin.

Hela koncept

Det kan vara någon enstaka maskin eller hela maskinkoncept och företaget erbjuder teknisk kompetens som gör produktioner mer lönsam.

Vårt fokus

– Att rationalisera och utveckla maskinsystem är vårt fokus och stora intresse, uppger Lars Nyberg.

Lars Nyberg berättar att Tibro Såg i samarbete med en stor möbeltillverkare ska tillverka björkråvara till möbler och att man förädlar skogråvaror från hela området mellan Vänern och Vättern.

Vadsbo Skog

Det mesta timret köper Tibro Såg av Vadsbo Skog AB i Lerdala som varit verksamma i Skaraborg sedan 1986 och jobbar med allt från certifierade skogsbruksplaner till slutavverkning.

Vadsbo Skogs Ulf Eriksson gläds över beskedet att Tibro Såg ska börja såga björk.

– Det finns ett överskottsproblem på massaved och framför allt björk på grund av att ett antal sågverk lagts ned. Så det är väldigt bra att Tibro Såg nu kör i gång med att såga björk.

Nytt sortiment

För skogsägare lanserar Tibro Såg ett nytt sortiment; sågbar björkkubb i längderna 2,55 meter och 3,1 meter från 14 centimeter i topp under bark.

Investeringen

Maskininvesteringen görs alltså för att kunna såga björk, men också för att höja kvaliteten och öka produktionen på sågen:

– Det är god tillgång på råvara till vår klentimmersåg, efterfrågan på massaved minskar och då hugger man gärna klentimmer i stället.

Tibro Sågs huvudsakliga produktion är konstruktionsvirke till byggmarknaden i Västsverige.

Flis och spån

– Flis och spån säljer vi framförallt till fjärrvärmeverk i vår närhet.

En hela tiden ökande efterfrågan på miljövänliga biobränslen tryggar avsättningen på dessa sortiment.

Tibro Såg AB är ett sågverk som sågar kubb. De sågar bygg-, konstruktions-, limträ- och emballagevirke och säljer framförallt på den svenska marknaden.

Bark, flis och spån blir som sagt bränsle i fjärrvärmeverk, men man säljer även maskinutrustning till träindustrin.

Hela koncept

Det kan vara någon enstaka maskin eller hela maskinkoncept och företaget erbjuder teknisk kompetens som gör produktioner mer lönsam.

Vårt fokus

– Att rationalisera och utveckla maskinsystem är vårt fokus och stora intresse, uppger Lars Nyberg.