29 dec 2015 06:00

29 dec 2015 06:00

En Melwin Jones fellow

LIONS CLUB TIBRO: 60-årsjubileum med utdelning av fina utmärkelser

Jubileum. Lions club Tibro firade 60 år på Kavelbron Event. Efter sitt inledande tal där president Kaj Laurmaa pratade om Lions hjälpverksamhet i världen tackade han även Lionsmedlemmarnas respektive som ställer upp och hjälper till.

Flera av medlemmarna uppmärksammades med märken och blommor för olika långa medlemskap. Klubbens äldste medlem Ingemar Bjurström som varit med i klubben i 52 år uppvaktades med blommor.

En Melwin Jones fellows plakett för engagerat medlemskap under många år tilldelades Jan-Olof Andersson.

Kommunalrådet Rolf Eriksson gratulerade med en blomma från kommunen och hyllade det ideella arbete som medlemmarna utför. Flera grannklubbar skänkte gåvor till Cancerfond väst i Tibroklubbens namn.

Elin och Josef Sterner bjöd efter middagen på ett finstämt sång- och musikprogram.

Genom åren

Lions Tibro anordnade 1958 utställningen Fritid, 1960 Skaraborg visar, 1966 Tibro visar och 1969 Framtidens möbler. 1952 fick Tibro sin första ambulans med hjälp av Lions och Lions gästabud ordnades under många år då kommunens pensionärer bjöds i till fest i folketspark.

Loppmarknaden

Loppmarknaden var en av Lions stora inkomstkällor under 50 år och Tibro Lucia anordnades också av klubben.

Ankjoggen är en annan aktivitet som blivit till en stor folkfest under de senaste 20 åren och nu har även julmarknaden och ljusvandringen tillkommit med stor publiktillströmning.

Många konstverk har skänkts såsom Ung pojke, Ös på, en mosaik i badhuset, Överrocken och ytterligare en del tavlor.

Under årens lopp har åtskilliga miljoner samlats in och det mesta har gått och går tillbaka till Tibros fromma.

Lions club är som bekant en internationell rörelse och den kom till Sverige 1948.

Tibroklubben bildades 1955 vid ett möte på Gustavssons konditori och vid starten var man 15 medlemmar att jämföra med dagens 33.

Många stora insamlingar har under årens lopp skett genom Lions som till exempel Röda Fjädern, Framtid Rumänien, Sight First (Lions projekt mot blindhet). Även vid hjälpinsatser i katastrofer världen runt hjälper Lions till.

Lions har också skänkt medel till Barncancerfonden, Barndiabetesfonden, Cancerfond väst och flera andra insamlingsmål.

Flera av medlemmarna uppmärksammades med märken och blommor för olika långa medlemskap. Klubbens äldste medlem Ingemar Bjurström som varit med i klubben i 52 år uppvaktades med blommor.

En Melwin Jones fellows plakett för engagerat medlemskap under många år tilldelades Jan-Olof Andersson.

Kommunalrådet Rolf Eriksson gratulerade med en blomma från kommunen och hyllade det ideella arbete som medlemmarna utför. Flera grannklubbar skänkte gåvor till Cancerfond väst i Tibroklubbens namn.

Elin och Josef Sterner bjöd efter middagen på ett finstämt sång- och musikprogram.

Genom åren

Lions Tibro anordnade 1958 utställningen Fritid, 1960 Skaraborg visar, 1966 Tibro visar och 1969 Framtidens möbler. 1952 fick Tibro sin första ambulans med hjälp av Lions och Lions gästabud ordnades under många år då kommunens pensionärer bjöds i till fest i folketspark.

Loppmarknaden

Loppmarknaden var en av Lions stora inkomstkällor under 50 år och Tibro Lucia anordnades också av klubben.

Ankjoggen är en annan aktivitet som blivit till en stor folkfest under de senaste 20 åren och nu har även julmarknaden och ljusvandringen tillkommit med stor publiktillströmning.

Många konstverk har skänkts såsom Ung pojke, Ös på, en mosaik i badhuset, Överrocken och ytterligare en del tavlor.

Under årens lopp har åtskilliga miljoner samlats in och det mesta har gått och går tillbaka till Tibros fromma.

Lions club är som bekant en internationell rörelse och den kom till Sverige 1948.

Tibroklubben bildades 1955 vid ett möte på Gustavssons konditori och vid starten var man 15 medlemmar att jämföra med dagens 33.

Många stora insamlingar har under årens lopp skett genom Lions som till exempel Röda Fjädern, Framtid Rumänien, Sight First (Lions projekt mot blindhet). Även vid hjälpinsatser i katastrofer världen runt hjälper Lions till.

Lions har också skänkt medel till Barncancerfonden, Barndiabetesfonden, Cancerfond väst och flera andra insamlingsmål.

  • Elof Johansson