29 dec 2015 17:05

29 dec 2015 17:05

Förhandling med ny ägare

TIBRO: Intressenter finns gällande möbelindustrin

Tibros anrika möbelindustri sattes i konkurs i november. Sedan dess har konkursförvaltaren tagit emot anbud från intressenter. Ännu är dock inget klart.

Tibro Möbelindustri AB har med sin långa historia etablerat sig som ett innovativt företag med smarta koncept. Företaget har till stor del fokuserat på tillverkning av planmöbler.

Sedan 2012 fram till konkursen stod Stockholmsbaserade Fogia som ägare.

Företaget försattes i konkurs vid Skaraborgs tingsrätt den 23 november. Företaget hade 17 anställda, vilka sades upp i samband med konkursen. Tidigare har platschefen Benny Bodén sagt till SLA att företaget har fortsatt att leverera ordrar efter ingångna avtal.

Tiden för mottagande av konkursanbuden gick ut den 15 december och förhandlingar pågår fortfarande med intressenter.

Flera intressenter

Konkursförvaltare är advokatfirman Lindgren & von Hofsten. Handläggaren advokat Erland von Hofsten uppger att de blivit kontaktade av ett tiotal intressenter.

Att det har dragit ut på tiden, säger han, beror på att det har varit mitt i juletider. Hittills har man inte hunnit göra upp med en framtida ägare.

Från konkursförvaltarens håll tror man på den mer önskvärda möjligheten att hela rörelsen ska kunna köpas upp, snarare än delar av tillgångarna.

Tibro Möbelindustri AB har med sin långa historia etablerat sig som ett innovativt företag med smarta koncept. Företaget har till stor del fokuserat på tillverkning av planmöbler.

Sedan 2012 fram till konkursen stod Stockholmsbaserade Fogia som ägare.

Företaget försattes i konkurs vid Skaraborgs tingsrätt den 23 november. Företaget hade 17 anställda, vilka sades upp i samband med konkursen. Tidigare har platschefen Benny Bodén sagt till SLA att företaget har fortsatt att leverera ordrar efter ingångna avtal.

Tiden för mottagande av konkursanbuden gick ut den 15 december och förhandlingar pågår fortfarande med intressenter.

Flera intressenter

Konkursförvaltare är advokatfirman Lindgren & von Hofsten. Handläggaren advokat Erland von Hofsten uppger att de blivit kontaktade av ett tiotal intressenter.

Att det har dragit ut på tiden, säger han, beror på att det har varit mitt i juletider. Hittills har man inte hunnit göra upp med en framtida ägare.

Från konkursförvaltarens håll tror man på den mer önskvärda möjligheten att hela rörelsen ska kunna köpas upp, snarare än delar av tillgångarna.

  • Jesper Sydhagen