04 jan 2016 06:00

04 jan 2016 06:00

Ett år med Rolf Eriksson

TIBRO: Kommunalrådet om det gångna året och framtiden

Rolf Eriksson har upplevt sitt första hela år som kommunalråd i Tibro. Socialdemokraten blev den som slutligen ändrade färg på posten som sedan många år tillbaka varit folkpartistisk.
– Det har varit inspirerande och roligt. Det är en annan roll att vara i majoritet, säger han.

Den nya positionen har gett Eriksson ett bredare ansvarsområde. Det är för honom något nytt vad gäller politiskt arbete.

– Från att ha varit i valrörelse till att bli kommunalråd. Då blir man företrädare för hela kommunen, inte bara sitt eget parti. Det handlar om kommunens bästa.

Han säger att vägen varit lång och att det varit en kollektiv insats.

– Det är stort naturligtvis. Man har mötts med uppskattning och respekt. Många före mig har kämpat och jobbat för att nå så här långt, och nu har vi äntligen lyckats.

Samarbetsanda

Han upplever att majoritetsstyret med Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet hittills varit lyckat.

– Det har fungerat alldeles utmärkt.

Detsamma verkar gälla kommunfullmäktige.

– Vi har lagt en budget tillsammans. Vi har gjort det i en form av enhet för kommunens bästa.

– Vi har lyckats behålla samarbetsandan. Men livliga debatter i fullmäktige är väl bara friskt egentligen.

Eriksson hänvisar till en undersökning som Dagens Samhälle gjort, där Tibro hamnade på 290:e plats – sist – i lista över Sveriges mest konfliktfyllda kommuner. Inte helt bra, tycker han, eftersom ett överdrivet samförstånd misslyckas med att representera intressekonflikterna i samhället.

– Det är viktigt att vara tydlig mot Tibroborna var partierna står. Det är vår uppgift som politiker.

Förändringens tid

Förändringens vindar har fortsatt blåsa över Tibro det gångna året. Pressen på industrin hårdnar.

– Vi är inne i en omstruktureringsfas, med ett högre innehåll av design och teknik. Något som kräver att man hänger med, då klarar man sig.

– Det är positivt för våra företag som kan anställa.

För den traditionsfyllda möbelproduktionen råder en viss osäkerhet.

– Det är tudelat med möbelindustrin nu. Vissa går hyggligt medan andra har bekymmer. Men vi har ett historiskt arv och det finns ett jättekunnande här.

Liksom resten av landet har Tibro märkt av de många människorna på flykt.

– Vi är något pressade av flyktingsituationen. Det frestar på hela välfärdssektorn egentligen. Men alla förvaltningar tar ett jättebra ansvar. Vi ska göra ett bra jobb med integration och mottagande.

Eriksson framhäver skolorna som ett fokusområde.

– Utmaningar finns inom skolan. Nu ska vi fatta beslut om inriktning och hur skolprogrammet ska se ut.

Snart ska en ny förskola med sex avdelningar börja byggas. Dessutom ska ett nytt äldreboende vid Södra centrum frigöra lägenheter i det nuvarande på Fredsgatan.

– Det är en tuff bostadssituation som vi har här nu.

Eriksson är beredd att fortsätta sitt arbete som kommunalråd, en roll han kommit in i under årets lopp.

– Jag ser fram emot 2016 med tillförsikt och framåtanda.

Den nya positionen har gett Eriksson ett bredare ansvarsområde. Det är för honom något nytt vad gäller politiskt arbete.

– Från att ha varit i valrörelse till att bli kommunalråd. Då blir man företrädare för hela kommunen, inte bara sitt eget parti. Det handlar om kommunens bästa.

Han säger att vägen varit lång och att det varit en kollektiv insats.

– Det är stort naturligtvis. Man har mötts med uppskattning och respekt. Många före mig har kämpat och jobbat för att nå så här långt, och nu har vi äntligen lyckats.

Samarbetsanda

Han upplever att majoritetsstyret med Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet hittills varit lyckat.

– Det har fungerat alldeles utmärkt.

Detsamma verkar gälla kommunfullmäktige.

– Vi har lagt en budget tillsammans. Vi har gjort det i en form av enhet för kommunens bästa.

– Vi har lyckats behålla samarbetsandan. Men livliga debatter i fullmäktige är väl bara friskt egentligen.

Eriksson hänvisar till en undersökning som Dagens Samhälle gjort, där Tibro hamnade på 290:e plats – sist – i lista över Sveriges mest konfliktfyllda kommuner. Inte helt bra, tycker han, eftersom ett överdrivet samförstånd misslyckas med att representera intressekonflikterna i samhället.

– Det är viktigt att vara tydlig mot Tibroborna var partierna står. Det är vår uppgift som politiker.

Förändringens tid

Förändringens vindar har fortsatt blåsa över Tibro det gångna året. Pressen på industrin hårdnar.

– Vi är inne i en omstruktureringsfas, med ett högre innehåll av design och teknik. Något som kräver att man hänger med, då klarar man sig.

– Det är positivt för våra företag som kan anställa.

För den traditionsfyllda möbelproduktionen råder en viss osäkerhet.

– Det är tudelat med möbelindustrin nu. Vissa går hyggligt medan andra har bekymmer. Men vi har ett historiskt arv och det finns ett jättekunnande här.

Liksom resten av landet har Tibro märkt av de många människorna på flykt.

– Vi är något pressade av flyktingsituationen. Det frestar på hela välfärdssektorn egentligen. Men alla förvaltningar tar ett jättebra ansvar. Vi ska göra ett bra jobb med integration och mottagande.

Eriksson framhäver skolorna som ett fokusområde.

– Utmaningar finns inom skolan. Nu ska vi fatta beslut om inriktning och hur skolprogrammet ska se ut.

Snart ska en ny förskola med sex avdelningar börja byggas. Dessutom ska ett nytt äldreboende vid Södra centrum frigöra lägenheter i det nuvarande på Fredsgatan.

– Det är en tuff bostadssituation som vi har här nu.

Eriksson är beredd att fortsätta sitt arbete som kommunalråd, en roll han kommit in i under årets lopp.

– Jag ser fram emot 2016 med tillförsikt och framåtanda.

  • Jesper Sydhagen