11 jan 2016 15:30

12 jan 2016 09:17

Snöbollen satt i rullning

UNGDOMSARBETSLÖSHETEN: Lokal överenskommelse mellan Tibro kommun och Arbetsförmedlingen i Östra Skaraborg

Snöbollen är i rullning. En lokal överenskommelse mellan Tibro kommun och Arbetsförmedlingen undertecknades i mellandagarna med målet att tillsammans med näringslivet och med förenade krafter minska arbetslösheten i Tibro med tio procent till november bland Tibros arbetssökande 16-24 åringar.

Arbetsförmedlingen i Östra Skaraborg och Tibro kommun har i mellandagarna signerat en lokal överenskommelse kring ungdomsarbetslösheten med start första januari. En process som ska rulla på tills vidare.

Sara Almqvist, processtödjare i Ungdomssamverkan:

– Det som står i överenskommelsen är bland annat att vi kommer arbeta tillsammans med att införa traineejobb och utbildningskontrakt.

Gruppträffar med rekryteringsfokus kommer att hållas på Näringslivets hus och här är utrikesfödda ungdomar en viktig målgrupp fortsätter Sara.

– I samverkansgrupper med skola, socialtjänst och folkhälsoplanerare kommer vi också att arbeta fram former för det kommunala aktivitetsansvaret, det vill säga den individuella planeringen för ungdomar som hoppar av skolan.

Det ska bli mer samverkan med Skövde, Hjo och Karlsborg och den styrka som finns i ett gott samarbete med näringslivet där näringslivsbolaget InTibro och Inkomstjägarna blir en viktig del under våren.

– Det gemensamma målet är att kraftsamla mot ungdomsarbetslösheten i Tibro genom en fördjupad samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Tibro kommun och näringslivet, betonar Sara.

InTibros Jenny Ekman:

– Det fina i allt detta är att det finns en väg att gå för alla, att vi har en enad front som kan ta emot på olika sätt.

Joakim Gerhardsson, ansvarig för Swedbanks Unga Jobb-satsning i Tibro, utlovar å sin sida en repris till våren för speedmeetingen på Inredia. Ett initiativ som skapat jobb åt flera unga.

Arbetsförmedlingen i Östra Skaraborg och Tibro kommun har i mellandagarna signerat en lokal överenskommelse kring ungdomsarbetslösheten med start första januari. En process som ska rulla på tills vidare.

Sara Almqvist, processtödjare i Ungdomssamverkan:

– Det som står i överenskommelsen är bland annat att vi kommer arbeta tillsammans med att införa traineejobb och utbildningskontrakt.

Gruppträffar med rekryteringsfokus kommer att hållas på Näringslivets hus och här är utrikesfödda ungdomar en viktig målgrupp fortsätter Sara.

– I samverkansgrupper med skola, socialtjänst och folkhälsoplanerare kommer vi också att arbeta fram former för det kommunala aktivitetsansvaret, det vill säga den individuella planeringen för ungdomar som hoppar av skolan.

Det ska bli mer samverkan med Skövde, Hjo och Karlsborg och den styrka som finns i ett gott samarbete med näringslivet där näringslivsbolaget InTibro och Inkomstjägarna blir en viktig del under våren.

– Det gemensamma målet är att kraftsamla mot ungdomsarbetslösheten i Tibro genom en fördjupad samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Tibro kommun och näringslivet, betonar Sara.

InTibros Jenny Ekman:

– Det fina i allt detta är att det finns en väg att gå för alla, att vi har en enad front som kan ta emot på olika sätt.

Joakim Gerhardsson, ansvarig för Swedbanks Unga Jobb-satsning i Tibro, utlovar å sin sida en repris till våren för speedmeetingen på Inredia. Ett initiativ som skapat jobb åt flera unga.

Konkreta mål 2016

I juni 2015 fanns 192 unga som saknade arbete, studier eller var undersysselsatta. Målet är att minska siffran med tio procent till november 2016. I oktober 2015 var 47 procent av arbetssökande 18-24 år i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Målet är 70 procent till november 2016.