14 jan 2016 15:13

14 jan 2016 15:13

Efterlängtad invigning

BIBLIOTEKET: Nu finns det "äntligen" en biblioteksfilial i centrala Tibro

”Äntligen” sa någon i publiken.
Nu går det att låna böcker i centrala Tibro. En för många efterlängtad nyhet.

En biblioteksfilial är öppnad i Äldrecentrums lokaler och ett symboliskt bokband mellan stadsbiblioteket och filialen knöts ihop under invigningen.

Flera intresserade hade samlats till invigningen och dessa kunde efter den lilla ceremonin i korridoren med tal och bandknytning ta sig en titt på det litterära utbudet i bokrummet.

Kan beställas

– Finns inte den bok du önskar i filialen så kan vi beställa den från biblioteket, förtydligade bibliotekschef Anna Ohlsson.

Biblioteket rivstartar nu 2016 med dels den nya biblioteksfilialen, dels ett riktigt stort projekt. I slutet av januari ska som bekant den omfattande renoveringen av stadsbiblioteket vara klar.

Filialinvigningen med trevligt mingel i korridoren ägde rum i onsdags i närvaro av en blandad skara bestående av unga, gamla, personal och kommunpolitiker.

Filialen är inrymd i ett relativt litet rum och har därmed ett begränsat urval litteratur, runt 500 titlar och främst böcker med lite större stil. Man kan för övrigt också lämna tillbaka böcker där som är lånade på stadsbiblioteket.

Öppettiderna följer Äldrecentrums öppettider och det betyder i klartext att den är öppen vardagar mellan halvtio och tolv samt på eftermiddagar mellan tretton och sexton. På lördagar och söndagar hålls filialen öppen mellan fjorton och sexton.

Nämndordförande

Under invigningen närvarade bland andra kultur och fritidsnämndens ordförande Jörgen Strende (S) och förvaltningschef Pelle Ekholm.

Invigningstalare var bibliotekschef Anna Ohlsson som fick benägen hjälp med bandknytningen av biblioteksassistent Barbro Jonsson och enhetschef Sandra Eggen.

En biblioteksfilial är öppnad i Äldrecentrums lokaler och ett symboliskt bokband mellan stadsbiblioteket och filialen knöts ihop under invigningen.

Flera intresserade hade samlats till invigningen och dessa kunde efter den lilla ceremonin i korridoren med tal och bandknytning ta sig en titt på det litterära utbudet i bokrummet.

Kan beställas

– Finns inte den bok du önskar i filialen så kan vi beställa den från biblioteket, förtydligade bibliotekschef Anna Ohlsson.

Biblioteket rivstartar nu 2016 med dels den nya biblioteksfilialen, dels ett riktigt stort projekt. I slutet av januari ska som bekant den omfattande renoveringen av stadsbiblioteket vara klar.

Filialinvigningen med trevligt mingel i korridoren ägde rum i onsdags i närvaro av en blandad skara bestående av unga, gamla, personal och kommunpolitiker.

Filialen är inrymd i ett relativt litet rum och har därmed ett begränsat urval litteratur, runt 500 titlar och främst böcker med lite större stil. Man kan för övrigt också lämna tillbaka böcker där som är lånade på stadsbiblioteket.

Öppettiderna följer Äldrecentrums öppettider och det betyder i klartext att den är öppen vardagar mellan halvtio och tolv samt på eftermiddagar mellan tretton och sexton. På lördagar och söndagar hålls filialen öppen mellan fjorton och sexton.

Nämndordförande

Under invigningen närvarade bland andra kultur och fritidsnämndens ordförande Jörgen Strende (S) och förvaltningschef Pelle Ekholm.

Invigningstalare var bibliotekschef Anna Ohlsson som fick benägen hjälp med bandknytningen av biblioteksassistent Barbro Jonsson och enhetschef Sandra Eggen.