15 jan 2016 15:57

15 jan 2016 15:57

Lärcenter för alla vuxnas lärande

VUXENUTBILDNING

Efter alla helger drar kommunpolitiken igång på allvar.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar den 19 januari bland annat ett förslag om att inrätta ett nytt Lärcenter för vuxnas lärande till en kostnad av 700 000 kronor. En projektjänst på åtta månader finns med i förslaget.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar den 19 januari bland annat ett förslag om att inrätta ett nytt Lärcenter för vuxnas lärande till en kostnad av 700 000 kronor. En projektjänst på åtta månader finns med i förslaget.