15 jan 2016 14:09

15 jan 2016 14:09

Vägen ska breddas

VÄGARBETE: Anläggningsarbete för väg 201 sträckan Hästekulla – Hönsa

Anläggningsarbeten för väg 201 sträckan Hästekulla – Hönsa inleds i februari. Under hösten har avverkning av skog genomförts och framtagande av bygghandlingar av totalentreprenören Svevia. Vägen ska vara öppen för trafik hela byggtiden, men delar av vägen har periodvis bara ett körfält.

På måndag 18 januari hålls därför ett kortare informationsmöte i Kroppetorps missionshus om vägupprustningen.

De närboende

– Syftet med mötet är att bjudna in alla som kan beröras av bygget för att ge information om tider, ritningar och kontakter med oss som beställare och med vår entreprenör som är Svevia.

Det uppger projektledare Johan Larsson på Trafikverkets region Väst i ett pressmeddelande.

Vägen är planerad att vara helt öppen för trafik igen den 30 juni.

– Då ska vägen ha breddats från sex till åtta 8 meter.

Får köra i 80

Den ska då ha fått full bärighet, en förbättrad trafiksäkerhet och en hastighetsbegränsning till 80 kilometer i timman. I dag är det 70-gräns.

Efter mötet på måndag kväll i Kroppetorp ska Trafikverket uppdatera sin hemsida med de aktuella byggritningarna.

Arbetet med vägplanen påbörjades 2013 och entreprenören upphandlades under sommaren 2015.

På måndag 18 januari hålls därför ett kortare informationsmöte i Kroppetorps missionshus om vägupprustningen.

De närboende

– Syftet med mötet är att bjudna in alla som kan beröras av bygget för att ge information om tider, ritningar och kontakter med oss som beställare och med vår entreprenör som är Svevia.

Det uppger projektledare Johan Larsson på Trafikverkets region Väst i ett pressmeddelande.

Vägen är planerad att vara helt öppen för trafik igen den 30 juni.

– Då ska vägen ha breddats från sex till åtta 8 meter.

Får köra i 80

Den ska då ha fått full bärighet, en förbättrad trafiksäkerhet och en hastighetsbegränsning till 80 kilometer i timman. I dag är det 70-gräns.

Efter mötet på måndag kväll i Kroppetorp ska Trafikverket uppdatera sin hemsida med de aktuella byggritningarna.

Arbetet med vägplanen påbörjades 2013 och entreprenören upphandlades under sommaren 2015.