18 jan 2016 15:31

18 jan 2016 16:55

"Avskedandet står fast"

TIBRO KOMMUN – KOMMUNAL: Förhandlingen avslutades i oenighet

Förhandlingen mellan Tibro kommun och fackförbundet Kommunal avslutades i oenighet. Parterna har skilda uppfattningar om situationen och har inte kunnat enats. Den arbetsrättsliga hanteringen fortsätter nu enligt gällande förhandlingsordning uppger kommunen.

Efter fredagens förhandling meddelar personalchef Ulrika Wennerkull i ett pressmeddelande att de lokala tvisteförhandlingar mellan Tibro kommun och medarbetarens fackförbund Kommunal avslutats i oenighet.

Efter en tumultartad situation i september i ett klassrum på Fågelviksgymnasiet beslöt Tibro kommun efter en egen arbetsrättslig internutredning att avskeda den berörde undervisningsassistenten. Något SLA tidigare berättat om.

Enligt kommunens pressmeddelande ska assistenten ha agerat hotfullt och med fysiskt våld mot en gymnasieelev.

Personalchefen betonar att kommunen som arbetsgivare och ansvarig för utbildningsverksamheten har en bestämd ståndpunkt där hot eller våld på arbetsplatsen eller i klassrummet absolut inte kan accepteras.

Joakim Almlöv, tillförordnad utbildningschef i Tibro:

– Vårt ansvar är att skapa en trygg miljö med god studiero vilktet framgår tydligt av skollagen.

– Det innebär ett ansvar att som medarbetare agera på ett föredömligt och professionellt sätt där hot om våld eller våldshandlingar inte förekommer. Om inte värdegrunden respekteras av en medarbetare måste vi som arbetsgivare säga ifrån och sätta gränser.

I det aktuella fallet har undervisningsassistenten på eget initiativ och utan att det förelegat någon som helst oordning i klassrummet agerat såväl med hot som med en våldshandling säger Tibro kommun.

Ulrika Wennerkull, kommunens personalchef, om elevens eget ansvar:

– Självklart har man som elev ett ansvar att respektera såväl lärare som undervisningsassistenter. Men den ansvarige för tonläge och lösning av situationen är alltid den som är ansvarig för undervisningen.

– Konsekvenserna kan tyckas hårda av ett sådant agerande. Men vi står för en tydlig nolltolerans när det gäller våld på våra arbetsplatser.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Anne-Marie Wahlström (S):

– Klimatet mellan unga människor i samhället har hårdnat de senaste åren. Det ställer större krav på oss som vuxna förebilder inom utbildningssystemet att klart och tydligt ta avstånd från våldshandlingar och bygga en förtroendefull och kommunikativ miljö.

Avslutningsvis poängterar Tibro kommun att det av inblandade personer finns en annan uppfattning och beskrivning av händelsen som inte stämmer överens med den bild som hittills framkommit i media. Men med hänsyn till flertalet personers integritet vill Tibro kommun inte göra några detaljkommentarer.

SLA sökte under måndagen utan framgång ansvarig inom Kommunal Hjo-Ti-Borg för att få en kommentar till faktumet att kommunen väljer att stå fast vid sitt beslut att avskeda den anställde.

Efter fredagens förhandling meddelar personalchef Ulrika Wennerkull i ett pressmeddelande att de lokala tvisteförhandlingar mellan Tibro kommun och medarbetarens fackförbund Kommunal avslutats i oenighet.

Efter en tumultartad situation i september i ett klassrum på Fågelviksgymnasiet beslöt Tibro kommun efter en egen arbetsrättslig internutredning att avskeda den berörde undervisningsassistenten. Något SLA tidigare berättat om.

Enligt kommunens pressmeddelande ska assistenten ha agerat hotfullt och med fysiskt våld mot en gymnasieelev.

Personalchefen betonar att kommunen som arbetsgivare och ansvarig för utbildningsverksamheten har en bestämd ståndpunkt där hot eller våld på arbetsplatsen eller i klassrummet absolut inte kan accepteras.

Joakim Almlöv, tillförordnad utbildningschef i Tibro:

– Vårt ansvar är att skapa en trygg miljö med god studiero vilktet framgår tydligt av skollagen.

– Det innebär ett ansvar att som medarbetare agera på ett föredömligt och professionellt sätt där hot om våld eller våldshandlingar inte förekommer. Om inte värdegrunden respekteras av en medarbetare måste vi som arbetsgivare säga ifrån och sätta gränser.

I det aktuella fallet har undervisningsassistenten på eget initiativ och utan att det förelegat någon som helst oordning i klassrummet agerat såväl med hot som med en våldshandling säger Tibro kommun.

Ulrika Wennerkull, kommunens personalchef, om elevens eget ansvar:

– Självklart har man som elev ett ansvar att respektera såväl lärare som undervisningsassistenter. Men den ansvarige för tonläge och lösning av situationen är alltid den som är ansvarig för undervisningen.

– Konsekvenserna kan tyckas hårda av ett sådant agerande. Men vi står för en tydlig nolltolerans när det gäller våld på våra arbetsplatser.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Anne-Marie Wahlström (S):

– Klimatet mellan unga människor i samhället har hårdnat de senaste åren. Det ställer större krav på oss som vuxna förebilder inom utbildningssystemet att klart och tydligt ta avstånd från våldshandlingar och bygga en förtroendefull och kommunikativ miljö.

Avslutningsvis poängterar Tibro kommun att det av inblandade personer finns en annan uppfattning och beskrivning av händelsen som inte stämmer överens med den bild som hittills framkommit i media. Men med hänsyn till flertalet personers integritet vill Tibro kommun inte göra några detaljkommentarer.

SLA sökte under måndagen utan framgång ansvarig inom Kommunal Hjo-Ti-Borg för att få en kommentar till faktumet att kommunen väljer att stå fast vid sitt beslut att avskeda den anställde.