19 jan 2016 06:00

19 jan 2016 06:00

25 blivande inkomstjägare kom

UNGDOMSARBETSLÖSHETEN: Informationsmöte på Inredia

Ett 25-tal intresserade unga kom till Inkomstjägarnas informationsträff om projektet där allmänheten fick höra hur projektet är uppbyggt och träffa projektets inblandade.

Det var som sagt ett 25-tal personer som hade samlats i den stora trappan inuti Inredia för att lyssna på fakta om det nya projektet.

InTibros Jenny Ekman, som är projektansvarig, inledde med att välkomna alla till mötet och kvällen fortsatte sedan med allmän information och presentation av samarbetspartners och mentorer.

Enats om nollvision

Projektet drivs av InTibro, Arbetsförmedlingen och Tibro kommun som enats om att ha en nollvision inom arbetslösheten bland unga år 2017.

EDCS är en samarbetspartner som ger processtöd till projektet inom jämställdhet och mångfald.

Projektet går givetvis ut på att minska arbetslösheten bland unga mellan 18 till 24 år, men även på att stärka målgruppen till att få bättre självförtroende, motivation och inspiration i livet.

Mentorer

Med hjälp av mentorer och förebilder som kan vara från lokala företag i Tibro, ska en inkomstjägare försöka hitta ett jobb som passar denna.

Två gånger i månaden kommer det bli onsdagsluncher där alla intresserade kan få prata med mentorer om projektet och den första är den 10 februari.

Företag kan låta en inkomstjägare visa sin förmåga till att förtjäna sin inkomst genom att låta denna arbeta på företaget, något som senare kanske kan leda till en anställning eller en bra jobbreferens i ett CV.

Det var som sagt ett 25-tal personer som hade samlats i den stora trappan inuti Inredia för att lyssna på fakta om det nya projektet.

InTibros Jenny Ekman, som är projektansvarig, inledde med att välkomna alla till mötet och kvällen fortsatte sedan med allmän information och presentation av samarbetspartners och mentorer.

Enats om nollvision

Projektet drivs av InTibro, Arbetsförmedlingen och Tibro kommun som enats om att ha en nollvision inom arbetslösheten bland unga år 2017.

EDCS är en samarbetspartner som ger processtöd till projektet inom jämställdhet och mångfald.

Projektet går givetvis ut på att minska arbetslösheten bland unga mellan 18 till 24 år, men även på att stärka målgruppen till att få bättre självförtroende, motivation och inspiration i livet.

Mentorer

Med hjälp av mentorer och förebilder som kan vara från lokala företag i Tibro, ska en inkomstjägare försöka hitta ett jobb som passar denna.

Två gånger i månaden kommer det bli onsdagsluncher där alla intresserade kan få prata med mentorer om projektet och den första är den 10 februari.

Företag kan låta en inkomstjägare visa sin förmåga till att förtjäna sin inkomst genom att låta denna arbeta på företaget, något som senare kanske kan leda till en anställning eller en bra jobbreferens i ett CV.

  • Tobias Larsson Franzén

Onsdagsluncherna

Den 10 februari inleds Onsdagsluncherna där arbetslösa 18-24 år välkomnas. Övriga datum är 10 och 24 februari, 9 och 23 mars, 6 och 20 april samt 4 och 18 maj. Ingen föranmälan. Projektet stöds av Tibro kommun för integrationsfrämjande åtgärder.

Källa: Inkomstjägarna