21 jan 2016 06:00

21 jan 2016 06:00

Stora planer för minizoo

KSAU: Området blir större och fräschas upp

Minizoo. Detaljplaneförslaget som ska möjliggöra en upprustning av Tibros minizoo är utskickat för granskning en andra gång. Kommunstyrelsens arbetsutskott, ksau, sa i veckan att man inte har något att erinra mot förslaget som bland annat innebär en ny entré mot Östra Långgatan.

Kommunalrådet Rolf Eriksson (S) om planförslaget:

– Det handlar om en utvidgning av området som ska få en egen entré bredvid folketsparks entré.

Han uppger att Hushållningssällskapet fungerat som expertrådgivare för utvecklingen av Tibros mest välbesökta turistattraktion.

Kostnadsuppskattningen är runt 1,7 miljoner eller för att vara mer exakt 1 685 000 kronor.

Synpunkter på förslaget ska lämnas senast den 22 januari.

Det innehåller förutom större anläggning och ny entré också personalbyggnad med vatten och avlopp, asfaltering av gångar, ny port, nya djurskyltar, nytt stängsel och nya grindar.

Det föreslås också nya inhägnader för djuren, ställplats för husbilar, upprustning av parkeringen, bord och bänkar i parken, planteringar, belysning och en avgränsning mot parken. Dammen ska rustas upp och i förslaget finns två broar över Gärebäcken.

Planändringen syftar till att anpassa detaljplanen till den i dag pågående markanvändningen, möjliggöra en utveckling av både folkparken och minizoot och ge förutsättning för ett permanent bygglov för återvinningsstationen.

Planområdet omfattar Tibro 4:1 och del av 1:56 med Tibroparken, Tibro minizoo och parkeringen utmed Östra Långgatan. Utvidgning av minizoot mot norr och öster sker på kommunal mark inom fastigheten Tibro 1:56.

Kommunalrådet Rolf Eriksson (S) om planförslaget:

– Det handlar om en utvidgning av området som ska få en egen entré bredvid folketsparks entré.

Han uppger att Hushållningssällskapet fungerat som expertrådgivare för utvecklingen av Tibros mest välbesökta turistattraktion.

Kostnadsuppskattningen är runt 1,7 miljoner eller för att vara mer exakt 1 685 000 kronor.

Synpunkter på förslaget ska lämnas senast den 22 januari.

Det innehåller förutom större anläggning och ny entré också personalbyggnad med vatten och avlopp, asfaltering av gångar, ny port, nya djurskyltar, nytt stängsel och nya grindar.

Det föreslås också nya inhägnader för djuren, ställplats för husbilar, upprustning av parkeringen, bord och bänkar i parken, planteringar, belysning och en avgränsning mot parken. Dammen ska rustas upp och i förslaget finns två broar över Gärebäcken.

Planändringen syftar till att anpassa detaljplanen till den i dag pågående markanvändningen, möjliggöra en utveckling av både folkparken och minizoot och ge förutsättning för ett permanent bygglov för återvinningsstationen.

Planområdet omfattar Tibro 4:1 och del av 1:56 med Tibroparken, Tibro minizoo och parkeringen utmed Östra Långgatan. Utvidgning av minizoot mot norr och öster sker på kommunal mark inom fastigheten Tibro 1:56.