22 jan 2016 13:50

22 jan 2016 13:50

Möbelindustri AB har ny ägare

NÄRINGSLIV: Köpte konkursboet och bildar nytt företag

Per-Arne Adolfsson och Magnus Borg, ägare till Formidabel Specialinredningar AB samt styrelseordförande Peter Bahlsten har förvärvat Tibro Möbelindustri AB som försattes i konkurs den 23 november i fjol.

Företagets vd Per-Arne Adolfsson om företagsköpet:

– Det här känns faktiskt jättekul!

Även Kari Aspenbäck, tidigare arbetsledare på Tibro Möbelindustri, kommer att ingå i ägartrojkan.

Tidigare ägaren Lars Norlander sålde Tibro Möbelindustri till TM Board så sent som 2012. De nya ägarna fick dock inte den utveckling som man önskat sig för bolaget.

Ett par av de större kunderna flyttade sin tillverkning till lågprisländer och trots nedskärningar lyckades man inte få ekonomin att gå ihop.

En satsning i tiden

– Vi gör den här investeringen för att få flera ben att stå på och för att skaffa oss egna produkter som ligger i tiden, säger Per-Arne Adolfsson.

Man kommer att fortsätta utvecklingen av flyttbara mellanväggar och mässväggar där Tibro Möbelindustri redan i dag har en ledande position i Sverige.

– Dessutom kommer vi att satsa på ljuddämpande material för tillverkning av bordskivor till bland annat förskolor och skolor, fortsätter han.

Nya företaget Tibro Möbelindustri interiör AB beräknar inledningsvis att kunna sysselsätta sju till åtta personer och omsätta cirka 15 miljoner kronor under det kommande året.

Företagets vd Per-Arne Adolfsson om företagsköpet:

– Det här känns faktiskt jättekul!

Även Kari Aspenbäck, tidigare arbetsledare på Tibro Möbelindustri, kommer att ingå i ägartrojkan.

Tidigare ägaren Lars Norlander sålde Tibro Möbelindustri till TM Board så sent som 2012. De nya ägarna fick dock inte den utveckling som man önskat sig för bolaget.

Ett par av de större kunderna flyttade sin tillverkning till lågprisländer och trots nedskärningar lyckades man inte få ekonomin att gå ihop.

En satsning i tiden

– Vi gör den här investeringen för att få flera ben att stå på och för att skaffa oss egna produkter som ligger i tiden, säger Per-Arne Adolfsson.

Man kommer att fortsätta utvecklingen av flyttbara mellanväggar och mässväggar där Tibro Möbelindustri redan i dag har en ledande position i Sverige.

– Dessutom kommer vi att satsa på ljuddämpande material för tillverkning av bordskivor till bland annat förskolor och skolor, fortsätter han.

Nya företaget Tibro Möbelindustri interiör AB beräknar inledningsvis att kunna sysselsätta sju till åtta personer och omsätta cirka 15 miljoner kronor under det kommande året.