26 jan 2016 17:00

26 jan 2016 17:00

Möjliggör för bostäder

GRÄVS

Det grävs norr om Anderstorpsvägen vid Häggetorpsskolan.

Kommunen gör en plats att lägga schaktmassor på samtidigt som marken där behöver stabiliseras. En geoteknisk undersökning visar att det krävs en väl packad fyllning i botten på vissa ställen om det ska byggas hus där.

Kommunen gör en plats att lägga schaktmassor på samtidigt som marken där behöver stabiliseras. En geoteknisk undersökning visar att det krävs en väl packad fyllning i botten på vissa ställen om det ska byggas hus där.