27 jan 2016 06:00

27 jan 2016 06:00

Tuff intern kritik mot utformningen

KULTUR OCH FRITID: Nyrenoverade biblioteket invigs på lördag

Kraftig kritik riktas nu från personalens sida mot bibliotekets nya utformning. Lokalen saknar enligt personalen det som efterfrågas allra mest – tysta enskilda arbetsplatser och ljudisolerade grupprum.

De uppger att de som personalgrupp inte har fått vara delaktiga i ombyggnadsprocessen och utformningen av det nya biblioteket vid Fågelviksgymnasiet.

”Som vi ser det kan det nya biblioteket inte uppfylla de lagkrav och de intentioner verksamheten har. Inte heller det inriktningsbeslut som kultur och fritidsnämnden formulerade den 2 mars 2015.

Personalen anser att kommunen skapat ett biblioteksrum som inte går att utveckla och förändra. På grund av att mycket av ytan upptas av det ”runda rummet” och konstytor, finns inga möjigheter för biblioteket att växa.

Arbeta ineffektivt

Andra punkter som tas upp:

”Vi tvingas nu arbeta ineffektivt då våra arbetsplatser/funktioner blir utspridda.”

”Vi har tagit emot önskemål från besökare, bland annat om tyst läsrum, vilket inte heller uppfylls i ombyggnaden.”

” Studenter har uttryckt önskemål om tysta grupprum/tysta studieplatser, vilket inte heller uppfylls i ombyggnaden.”

Ett av personalens starkaste önskemål var att kunna ha datorer på barnavdelningen då många barn vill vara vid datorerna: ”Det finns inte något utrymme för detta i den nya lokalen.”

När det gäller Vision Tibros mål att skapa mötesplatser för allas intressen säger de fyra i personalen att det nya biblioteket enbart tar hänsyn till vissa besökares behov. För de besökare som vill ha tysta miljöer finns det inga att erbjuda.

Bibliotekspersonalen betonar att de trots sin stora kompetens och erfarenhet inte har tillåtits att delta i samarbetet, har inte rådfrågats och har inte känt sig delaktiga: ”Estetiska krav är bra, men inte på bekostnad av bibliotekets kärnverksamhet”.

Man får inte plats med befintlig media: ”vi i personalen hade gärna sett ett rum/utrymme för media anpassat för nya svenskar.”

En annan prioriterad grupp enligt Bibliotekslagen är funktionshindrade: ”Vi har inte plats för ett mötesrum där vi kan ta emot dem och samtala kring deras särskilda behov. Detta måste ske på ett mycket integritetskränkande sätt i det öppna biblioteksrummet.”

Samtliga i arbetsgruppen som undertecknat skrivelsen söker nu alternativa sysselsättningar. Skrivelsen är även skickad till kommunalrådet och kommunchefen.

På lördag invigs Tibros nyrenoverade biblioteket.

De uppger att de som personalgrupp inte har fått vara delaktiga i ombyggnadsprocessen och utformningen av det nya biblioteket vid Fågelviksgymnasiet.

”Som vi ser det kan det nya biblioteket inte uppfylla de lagkrav och de intentioner verksamheten har. Inte heller det inriktningsbeslut som kultur och fritidsnämnden formulerade den 2 mars 2015.

Personalen anser att kommunen skapat ett biblioteksrum som inte går att utveckla och förändra. På grund av att mycket av ytan upptas av det ”runda rummet” och konstytor, finns inga möjigheter för biblioteket att växa.

Arbeta ineffektivt

Andra punkter som tas upp:

”Vi tvingas nu arbeta ineffektivt då våra arbetsplatser/funktioner blir utspridda.”

”Vi har tagit emot önskemål från besökare, bland annat om tyst läsrum, vilket inte heller uppfylls i ombyggnaden.”

” Studenter har uttryckt önskemål om tysta grupprum/tysta studieplatser, vilket inte heller uppfylls i ombyggnaden.”

Ett av personalens starkaste önskemål var att kunna ha datorer på barnavdelningen då många barn vill vara vid datorerna: ”Det finns inte något utrymme för detta i den nya lokalen.”

När det gäller Vision Tibros mål att skapa mötesplatser för allas intressen säger de fyra i personalen att det nya biblioteket enbart tar hänsyn till vissa besökares behov. För de besökare som vill ha tysta miljöer finns det inga att erbjuda.

Bibliotekspersonalen betonar att de trots sin stora kompetens och erfarenhet inte har tillåtits att delta i samarbetet, har inte rådfrågats och har inte känt sig delaktiga: ”Estetiska krav är bra, men inte på bekostnad av bibliotekets kärnverksamhet”.

Man får inte plats med befintlig media: ”vi i personalen hade gärna sett ett rum/utrymme för media anpassat för nya svenskar.”

En annan prioriterad grupp enligt Bibliotekslagen är funktionshindrade: ”Vi har inte plats för ett mötesrum där vi kan ta emot dem och samtala kring deras särskilda behov. Detta måste ske på ett mycket integritetskränkande sätt i det öppna biblioteksrummet.”

Samtliga i arbetsgruppen som undertecknat skrivelsen söker nu alternativa sysselsättningar. Skrivelsen är även skickad till kommunalrådet och kommunchefen.

På lördag invigs Tibros nyrenoverade biblioteket.