27 jan 2016 06:00

27 jan 2016 06:00

"Tycker det sett bra ut"

BIBLIOTEKET: Ordförandes kommentar

Kultur och fritidsnämndens ordförande Jörgen Strende (S) kommenterar internkritiken.
– Vi har förlitat oss på det vi hört och sett och det vi sett tycker vi har varit jättebra!

– Det här är egentligen ingen politikergrej utan ligger väl mer på förvaltningsnivå, reflekterar han.

Strende har när SLA ringer bara hunnit skumläsa den fyra A-fyra sidor långa inlagan från bibliotekspersonalen och vill inte uttala sig om detaljerna.

Men hur ser du på personalens medinflytande?

– Jag kan inte kommentera det eftersom jag inte vet hur det varit.

Varför saknas tysta rum?

– Personligen tycker jag väl att det runda rummet är just ett tyst rum eftersom det är ljudisolerat. Jag förutsätter att det, när det inte används för sagostunder och annat, används just som ett tyst rum.

Belysningen kritiseras, varför ingen punktbelysning?

– Ljussättningen diskuterades i ett tidigt stadium och vi kom fram till att den ska kompletteras efter behov.

Kommentar till att fyra söker nytt jobb?

– Det är ju en stor del av personalen, men jag kan inte kommentera det här och nu.

Förvaltningschef Pelle Ekholm hade när SLA kontaktade honom ännu inte hunnit läsa igenom skrivelsen från sin personal.

– Jag uttalar mig inte om detta nu. Vi är mitt i värsta stressen inför invigningen och har fått lite strul med tekniken. Det är som sagt ett väldigt stressigt läge just nu.

– Så fort jag hinner kommer jag att bemöta personalens kritik skriftligen och punkt för punkt, avslutar Pelle Ekholm.

– Det här är egentligen ingen politikergrej utan ligger väl mer på förvaltningsnivå, reflekterar han.

Strende har när SLA ringer bara hunnit skumläsa den fyra A-fyra sidor långa inlagan från bibliotekspersonalen och vill inte uttala sig om detaljerna.

Men hur ser du på personalens medinflytande?

– Jag kan inte kommentera det eftersom jag inte vet hur det varit.

Varför saknas tysta rum?

– Personligen tycker jag väl att det runda rummet är just ett tyst rum eftersom det är ljudisolerat. Jag förutsätter att det, när det inte används för sagostunder och annat, används just som ett tyst rum.

Belysningen kritiseras, varför ingen punktbelysning?

– Ljussättningen diskuterades i ett tidigt stadium och vi kom fram till att den ska kompletteras efter behov.

Kommentar till att fyra söker nytt jobb?

– Det är ju en stor del av personalen, men jag kan inte kommentera det här och nu.

Förvaltningschef Pelle Ekholm hade när SLA kontaktade honom ännu inte hunnit läsa igenom skrivelsen från sin personal.

– Jag uttalar mig inte om detta nu. Vi är mitt i värsta stressen inför invigningen och har fått lite strul med tekniken. Det är som sagt ett väldigt stressigt läge just nu.

– Så fort jag hinner kommer jag att bemöta personalens kritik skriftligen och punkt för punkt, avslutar Pelle Ekholm.