28 jan 2016 10:41

28 jan 2016 10:41

Ingen utökning av 30-sträckan i Ransberg

KSAU

Kommunstyrelsens arbetsutskott, ksau, föreslår kommunstyrelsen och fullmäktige att avslå Bengt Ferms medborgarförslag om en utökad 30-sträcka vid nya Örlenbadet.

Förslaget skulle innebära att 30-sträckan vid Ransbergs skola förlängs förbi Doppingvägen och Lunnekullevägen.

Ksau hänvisar i sitt ställningstagande till byggnads- och trafiknämnden samt Trafikverkets yttranden.

Trafikverket gör bedömningen att trafikanterna skulle få svårt att motivera sig att följa hastighetsbegränsningen på hela sträckan. Risken ökar då att man även kör för fort på den nuvarande 30-sträckan utanför Ransbergs skola.

 

 

Förslaget skulle innebära att 30-sträckan vid Ransbergs skola förlängs förbi Doppingvägen och Lunnekullevägen.

Ksau hänvisar i sitt ställningstagande till byggnads- och trafiknämnden samt Trafikverkets yttranden.

Trafikverket gör bedömningen att trafikanterna skulle få svårt att motivera sig att följa hastighetsbegränsningen på hela sträckan. Risken ökar då att man även kör för fort på den nuvarande 30-sträckan utanför Ransbergs skola.