28 jan 2016 06:00

28 jan 2016 06:00

Naturreservatet Ruderskogen utökas till totalt 42,8 hektar

LÄNSSTYRELSEN: Sumpskogen får ett bättre skydd

Länsstyrelsen utökar naturreservatet Ruderskogen i Tibro. Där finns en säregen sumpskog med många kalkkrävande arter i den annars kalkfattiga Tibrotrakten. Orsaken till dessa speciella förhållanden är kalkrikt källvatten som sipprar upp ur marken.

Örjan Nilsson, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Västra Götaland:

– Det känns bra att kunna utöka naturreservatet som har många naturvårdsintressanta arter. När det gäller friluftslivet och besökare till naturreservatet får man i ärlighetens namn erkänna att sumpskogen i naturreservatet nog aldrig kommer att bli särskilt välbesökt.

Några stigar eller liknande anordningar kommer inte heller att anläggas i naturreservatet.

– Men områdets svårtillgänglighet kan även bidra till en fin naturupplevelse för dem som ändå tar sig in i området.

Ruderskogen blev naturreservat år 2000. Sumpskogar med klibbal, björk och gran dominerar. Flera signalarter för skog med höga naturvärden finns som myskmadra, dvärghäxört, rörsvepemossa och havstulpanlav.

Naturreservatet utökas med 10,2 hektar till totalt 42,8 hektar och sker på mark som ägs av Stiftelsen Skogssällskapet som tog initiativ till utökningen 2008.

– Vi är positiva till att naturreservatet utökas, säger Mattias Berglund, skogschef på Skogssällskapet.

Genom att ytterligareskog skyddas vid sumpskogar och bäckar i Ruderskogen förstärks naturvärdena långsiktigt i området, vilket ligger i linje med Skogssällskapets mål att skydda och förstärka befintliga naturvärden i våra skogar.

Örjan Nilsson, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Västra Götaland:

– Det känns bra att kunna utöka naturreservatet som har många naturvårdsintressanta arter. När det gäller friluftslivet och besökare till naturreservatet får man i ärlighetens namn erkänna att sumpskogen i naturreservatet nog aldrig kommer att bli särskilt välbesökt.

Några stigar eller liknande anordningar kommer inte heller att anläggas i naturreservatet.

– Men områdets svårtillgänglighet kan även bidra till en fin naturupplevelse för dem som ändå tar sig in i området.

Ruderskogen blev naturreservat år 2000. Sumpskogar med klibbal, björk och gran dominerar. Flera signalarter för skog med höga naturvärden finns som myskmadra, dvärghäxört, rörsvepemossa och havstulpanlav.

Naturreservatet utökas med 10,2 hektar till totalt 42,8 hektar och sker på mark som ägs av Stiftelsen Skogssällskapet som tog initiativ till utökningen 2008.

– Vi är positiva till att naturreservatet utökas, säger Mattias Berglund, skogschef på Skogssällskapet.

Genom att ytterligareskog skyddas vid sumpskogar och bäckar i Ruderskogen förstärks naturvärdena långsiktigt i området, vilket ligger i linje med Skogssällskapets mål att skydda och förstärka befintliga naturvärden i våra skogar.