28 jan 2016 10:03

28 jan 2016 10:03

Partistödet ska betalas ut

KSAU: 387 625 kronor

Det kommunala partistödet för 2016 på totalt 387 625 kronor ska betalas ut i mars.

Dock behöver partierna ännu inte redovisa hur de har använt stödet 2015. Det ska de göra senast den 30 juni. Kommunstyrelsens arbetsutskott, ksau, har klubbat ett förslag för 2016 som nu går vidare till kommunstyrelsen och fullmäktige för godkännande.

Det handlar om totalt 387 625 kronor för 2016 och fördelningen baseras på 7 025 kronor per fullmäktigemandat plus ett grundstöd per parti på 17 720 kronor.

Socialdemokraterna 116 066 kronor, Liberalerna 52 844 kronor, Moderaterna 45 819 kronor, Sverigedemokraterna 45 819, Centerpartiet 38 794, Miljöpartiet 24 745 kronor och Vänsterpartiet 24 745 kronor.

Enligt reglerna för kommunalt partistöd i Tibro gäller att fullmäktige varje år fattar beslut om partistödet. Det ska också finnas en granskningsrapport.

Dock behöver partierna ännu inte redovisa hur de har använt stödet 2015. Det ska de göra senast den 30 juni. Kommunstyrelsens arbetsutskott, ksau, har klubbat ett förslag för 2016 som nu går vidare till kommunstyrelsen och fullmäktige för godkännande.

Det handlar om totalt 387 625 kronor för 2016 och fördelningen baseras på 7 025 kronor per fullmäktigemandat plus ett grundstöd per parti på 17 720 kronor.

Socialdemokraterna 116 066 kronor, Liberalerna 52 844 kronor, Moderaterna 45 819 kronor, Sverigedemokraterna 45 819, Centerpartiet 38 794, Miljöpartiet 24 745 kronor och Vänsterpartiet 24 745 kronor.

Enligt reglerna för kommunalt partistöd i Tibro gäller att fullmäktige varje år fattar beslut om partistödet. Det ska också finnas en granskningsrapport.