28 jan 2016 06:00

28 jan 2016 06:00

Tibro fördelar 16,9 miljoner

INTEGRATION: Lärcenter, skollokaler och pengar till föreningslivet

16,9 integrationsmiljoner ska fördelas i Tibro under 2016. Ksau föreslår att de går till ett Lärcenter, nya skollokaler, föreningslivet och den sociala sektorn.

I november 2015 kom som bekant regeringens ändringsbudget som gav Tibro 18,3 miljoner till integrationsbefrämjande åtgärder.

För 2016 återstår 16,9 miljoner för kommunen att fördela och dessa pengar måste användas under innevarande år.

Ett förslag på fördelning kommer nu från kommunstyrelsens arbetsutskott, ksau. Kommunalrådet Rolf Eriksson (S) uppger att ksau föreslår kommunstyrelsen att godkänna ett prioriteringsförslag och ge de berörda förvaltningarna uppdraget att verkställa insatserna.

Om den ekonomiska fördelningen:

– Det är i dagsläget inte möjligt för oss att precisera alla kostnader.

Han tillägger:

– Ett år är egentligen en väldigt kort tid för att hinna fördela 16,9 miljoner på ett klokt och bra sätt.

Prioriterade områden

De prioriterade områdena som ksau lyfter fram är barn och ungas utbildningsmöjligheter, de vuxnas lärande, fritid och föreningsliv och investeringar i lokaler.

Startkostnaden för projektledare och arkitekt till ett nytt Lärcenter med mottot ”en väg in” har dock fått en prislapp – 700 000 kronor.

– Då är själva Lärcenter inte medräknat utan endast personalkostnaderna, betonar Eriksson.

Prioritering nummer två är nya lokaler för grundskolan:

– Vårt förslag är att köpa in paviljonger för att möta behovet av undervisningslokaler för förskoleklass upp till år fem.

Paviljongerna föreslås ställas vid Smulebergsskolan och Häggetorpsskolan, vilket skulle frigöra Fågelviksgymnasiets Teknikhus.

Ett hus som i dag används som förberedelseklass åt F-5, Teknikhuset skulle i sin tur kunna användas för SFI-undervisning, svenska för invandrare.

Om så sker frigörs lokaler i Fågelviksgymnasiets huvudbyggnad som kan användas till bland annat den växande språkintroduktionen.

På detta sätt skulle lokalbehoven för grundskola, gymnasium och vuxenutbildning kunna lösas för 2016.

För socialtjänstens del behövs det pengar till etablering av boenden för ensamkommande flyktingbarn samt kontorslokaler.

I november 2015 kom som bekant regeringens ändringsbudget som gav Tibro 18,3 miljoner till integrationsbefrämjande åtgärder.

För 2016 återstår 16,9 miljoner för kommunen att fördela och dessa pengar måste användas under innevarande år.

Ett förslag på fördelning kommer nu från kommunstyrelsens arbetsutskott, ksau. Kommunalrådet Rolf Eriksson (S) uppger att ksau föreslår kommunstyrelsen att godkänna ett prioriteringsförslag och ge de berörda förvaltningarna uppdraget att verkställa insatserna.

Om den ekonomiska fördelningen:

– Det är i dagsläget inte möjligt för oss att precisera alla kostnader.

Han tillägger:

– Ett år är egentligen en väldigt kort tid för att hinna fördela 16,9 miljoner på ett klokt och bra sätt.

Prioriterade områden

De prioriterade områdena som ksau lyfter fram är barn och ungas utbildningsmöjligheter, de vuxnas lärande, fritid och föreningsliv och investeringar i lokaler.

Startkostnaden för projektledare och arkitekt till ett nytt Lärcenter med mottot ”en väg in” har dock fått en prislapp – 700 000 kronor.

– Då är själva Lärcenter inte medräknat utan endast personalkostnaderna, betonar Eriksson.

Prioritering nummer två är nya lokaler för grundskolan:

– Vårt förslag är att köpa in paviljonger för att möta behovet av undervisningslokaler för förskoleklass upp till år fem.

Paviljongerna föreslås ställas vid Smulebergsskolan och Häggetorpsskolan, vilket skulle frigöra Fågelviksgymnasiets Teknikhus.

Ett hus som i dag används som förberedelseklass åt F-5, Teknikhuset skulle i sin tur kunna användas för SFI-undervisning, svenska för invandrare.

Om så sker frigörs lokaler i Fågelviksgymnasiets huvudbyggnad som kan användas till bland annat den växande språkintroduktionen.

På detta sätt skulle lokalbehoven för grundskola, gymnasium och vuxenutbildning kunna lösas för 2016.

För socialtjänstens del behövs det pengar till etablering av boenden för ensamkommande flyktingbarn samt kontorslokaler.