28 jan 2016 18:14

28 jan 2016 18:14

"Väldigt olyckligt att vi har olika uppfattningar"

BIBLIOTEKET: På lördag är det invigning för allmänheten

Kultur och fritidnämndens ordförande Jörgen Strende (S), förvaltningschef Pelle Ekholm och konsult Åke Westh tar synpunkterna från bibliotekspersonalen på största allvar och har gått igenom deras synpunkter.

Peller Ekholm om renoveringen av bibliotekets första våning:

– Just nu är jag väldigt stolt över det bibliotek som vi har skapat med förhållandevis små medel. Jag kan också konstatera att det är väldigt olyckligt att vi och bibliotekspersonalen har så olika uppfattningar.

Om kritiken från personalen, något SLA relaterade i onsdags, att renoveringen inte uppfyller lagkraven i Bibliotekslagen och inte heller nämndens mål:

– Vi tycker att vi följer inriktningsmålen.

Inriktningsmål

I mars 2015 togs beslut om inriktningsmål och effektmål och personalen har enligt Ekholm varit delaktig i diskussionerna:

– Vi hade fackliga förhandlingar i juni, augusti och september. Vi har upprättat en riskanalys och en handlingsplan och i april kommer handlingsplanen upp på bordet igen.

– Det vi kunnat konstatera i förhandlingarna är att det råder oenighet avseende ärendets handläggning och samverkan kring kring bibliotekets utformning. Det är inte okänt för oss att vi har skilda uppfattningar.

– Nämndens mål ska dock ses på lång sikt, ett tioårsperspektiv. Vi ser utformningen som en process i ständig utveckling för att kunna möta nya behov hos våra besökare.

Blankt nej

Det enda som förvaltningschef Pelle Ekholm säger sig ha sagt blankt nej till är personalens önskemål om placeringen av deras arbetsrum:

– Personalens förslag hade tagit för mycket värdefull biblioteksyta, vi har därför placerat dem i ett gemensamt rum med fyra platser och detta rum har en glasvägg mot biblioteket.

Om att det saknas ”tysta rum”?

– Vi tycker inte att det gör det och nu återstår det att se vad våra besökare har att säga.

Åke Westh tillägger att biblioteket är ett centrum för det informella lärandet och ska upplevas som ett andra vardagsrum.

– Vi har med råge skapat förutsättningar att nå målen.

Peller Ekholm om renoveringen av bibliotekets första våning:

– Just nu är jag väldigt stolt över det bibliotek som vi har skapat med förhållandevis små medel. Jag kan också konstatera att det är väldigt olyckligt att vi och bibliotekspersonalen har så olika uppfattningar.

Om kritiken från personalen, något SLA relaterade i onsdags, att renoveringen inte uppfyller lagkraven i Bibliotekslagen och inte heller nämndens mål:

– Vi tycker att vi följer inriktningsmålen.

Inriktningsmål

I mars 2015 togs beslut om inriktningsmål och effektmål och personalen har enligt Ekholm varit delaktig i diskussionerna:

– Vi hade fackliga förhandlingar i juni, augusti och september. Vi har upprättat en riskanalys och en handlingsplan och i april kommer handlingsplanen upp på bordet igen.

– Det vi kunnat konstatera i förhandlingarna är att det råder oenighet avseende ärendets handläggning och samverkan kring kring bibliotekets utformning. Det är inte okänt för oss att vi har skilda uppfattningar.

– Nämndens mål ska dock ses på lång sikt, ett tioårsperspektiv. Vi ser utformningen som en process i ständig utveckling för att kunna möta nya behov hos våra besökare.

Blankt nej

Det enda som förvaltningschef Pelle Ekholm säger sig ha sagt blankt nej till är personalens önskemål om placeringen av deras arbetsrum:

– Personalens förslag hade tagit för mycket värdefull biblioteksyta, vi har därför placerat dem i ett gemensamt rum med fyra platser och detta rum har en glasvägg mot biblioteket.

Om att det saknas ”tysta rum”?

– Vi tycker inte att det gör det och nu återstår det att se vad våra besökare har att säga.

Åke Westh tillägger att biblioteket är ett centrum för det informella lärandet och ska upplevas som ett andra vardagsrum.

– Vi har med råge skapat förutsättningar att nå målen.