30 jan 2016 06:00

30 jan 2016 06:00

Lättare att få kontakt än förut

NÄRHÄLSAN TIBRO: Nationell Patientenkät 2015

I Nationell Patientenkät för 2015 ligger Närhälsan Tibro vårdcentral genomgående lägre på andelen positiva svar än snittet i Sverige.

Noterbart är dock att nära 70 procent av de som svarade på enkäten uppger sig vara nöjda med de olika sätt som det går att komma i kontakt med Närhälsan Tibro vårdcentral. För ett par år sedan fick som bekant Närhälsan Tibro vårdcentral mycket hård kritik av Tibroborna på den punkten. Enkäten rör patientupplevelsen: helhetsintryck, bemötande, delaktighet, kontinuitet, koordinering, information, emotionellt stöd och tillgängligheten.

Antalet enkäter var 326 och 126 svarade. Här är några av svaren från den omfattande enkäten:

26 procent (42,7 rikssnitt) uppgav att de fick information om förseningar, 49 procent (77,7) att de fick träffa den läkare de ville, 51,5 procent (73,6) att de var nöjda med samordningen med annan vård, 54,8 procent (77,1) att behovet hade tillgodosetts, 55,9 procent (65,4) att de fått tillräcklig information, 60,3 procent (80,1) rekommenderade hälsocentralen, 63,9 procent (84,6) sa att atmosfären var bra, 63,8 procent (83,7) att läkaren gjort dem delaktiga, 68,9 procent (77,4) att de var nöjda med de sätt de kan få kontakt med Närhälsan, 73 procent (85,8) att läkaren visade medkänsla, 76 procent (81,5) att tillgängligheten var bra inom en rimlig tid och 81,6 procent (86) att personalen samarbetade väl.

Noterbart är dock att nära 70 procent av de som svarade på enkäten uppger sig vara nöjda med de olika sätt som det går att komma i kontakt med Närhälsan Tibro vårdcentral. För ett par år sedan fick som bekant Närhälsan Tibro vårdcentral mycket hård kritik av Tibroborna på den punkten. Enkäten rör patientupplevelsen: helhetsintryck, bemötande, delaktighet, kontinuitet, koordinering, information, emotionellt stöd och tillgängligheten.

Antalet enkäter var 326 och 126 svarade. Här är några av svaren från den omfattande enkäten:

26 procent (42,7 rikssnitt) uppgav att de fick information om förseningar, 49 procent (77,7) att de fick träffa den läkare de ville, 51,5 procent (73,6) att de var nöjda med samordningen med annan vård, 54,8 procent (77,1) att behovet hade tillgodosetts, 55,9 procent (65,4) att de fått tillräcklig information, 60,3 procent (80,1) rekommenderade hälsocentralen, 63,9 procent (84,6) sa att atmosfären var bra, 63,8 procent (83,7) att läkaren gjort dem delaktiga, 68,9 procent (77,4) att de var nöjda med de sätt de kan få kontakt med Närhälsan, 73 procent (85,8) att läkaren visade medkänsla, 76 procent (81,5) att tillgängligheten var bra inom en rimlig tid och 81,6 procent (86) att personalen samarbetade väl.