31 jan 2016 21:27

31 jan 2016 21:27

Ville se nya sidan av biblioteket

BIBLIOTEKETS INVIGNING

Många besökare hade sökt sig till biblioteket för att närvara vid den högtidliga invigningen.

Biblioteket fylldes snabbt av intresserade som ville se hur det nya biblioteket var utformat. Omdömet var mycket positivt och de förundrades över den fina miljö som har skapats.

En av de som var där var tidigare kommunalrådet Kennart Erlandsson som var med när första spadtaget togs vid nybyggnaden av Gymnasieskolan och biblioteket 1981.

Gått framåt

Hans kommentar var att det verkligen har gått framåt för biblioteket i samband med ombyggnaden. Bibliotekschef Anna Olsson hälsade alla hjärtligt välkomna till nyinvigning av lokalerna.

Växthus

Äntligen är renoveringen klar och det har blivit fantastiska ytor vi fått på detta sätt.

Ett ändamålsenligt bibliotek att växa i och anpassat för den digitala framtiden.

Kommunalrådet Rolf Eriksson som var invigningstalare började med att förklara att bibliotek härstammar från grekiskans ord biblion som betyder bok och theke som betyder förvaringsrum.

Lärande

Han menade på att det har skapats en välkomnande, inbjudande och en inspirerande miljö med plats för det digitala och informella lärandet.

Knöt band

Här kan man också möta den samlande kunskapen från världens alla hörn.

Framtidens bibliotek har skapats samtidigt som det är en mötesplats för alla och som vi kan känna stolthet över. I stället för att klippa av ett band som är brukligt så knöt man i ihop 2 band som en symbol mellan skolan som står för det organiserade och obligatoriska lärandet och det civila samhället, föreningsliv, och alla andra.

Biblioteket fylldes snabbt av intresserade som ville se hur det nya biblioteket var utformat. Omdömet var mycket positivt och de förundrades över den fina miljö som har skapats.

En av de som var där var tidigare kommunalrådet Kennart Erlandsson som var med när första spadtaget togs vid nybyggnaden av Gymnasieskolan och biblioteket 1981.

Gått framåt

Hans kommentar var att det verkligen har gått framåt för biblioteket i samband med ombyggnaden. Bibliotekschef Anna Olsson hälsade alla hjärtligt välkomna till nyinvigning av lokalerna.

Växthus

Äntligen är renoveringen klar och det har blivit fantastiska ytor vi fått på detta sätt.

Ett ändamålsenligt bibliotek att växa i och anpassat för den digitala framtiden.

Kommunalrådet Rolf Eriksson som var invigningstalare började med att förklara att bibliotek härstammar från grekiskans ord biblion som betyder bok och theke som betyder förvaringsrum.

Lärande

Han menade på att det har skapats en välkomnande, inbjudande och en inspirerande miljö med plats för det digitala och informella lärandet.

Knöt band

Här kan man också möta den samlande kunskapen från världens alla hörn.

Framtidens bibliotek har skapats samtidigt som det är en mötesplats för alla och som vi kan känna stolthet över. I stället för att klippa av ett band som är brukligt så knöt man i ihop 2 band som en symbol mellan skolan som står för det organiserade och obligatoriska lärandet och det civila samhället, föreningsliv, och alla andra.

  • Elof Johansson