02 feb 2016 16:35

02 feb 2016 16:35

Brandlarm på skola

TIBRO

Strax efter lunchtid i tisdags utlöstes det automatiska brandlarmet på Smulebergsskolan med fullt pådrag genom Tibro som följd.

Enligt Räddningstjänsten Östra Skaraborg, RÖS, fanns ingen brand utan det var en rökdetektor som av okänd anledning hade utlösts.

Enligt Räddningstjänsten Östra Skaraborg, RÖS, fanns ingen brand utan det var en rökdetektor som av okänd anledning hade utlösts.