03 feb 2016 06:00

03 feb 2016 06:00

232 barn i Tibro levde i fattigdom 2013

BARNFATTIGDOM: Rädda barnens rapport 2015

Rädda barnens rapport 2015 visar att 232 barn i Tibro levde i barnfattigdom under 2013. I undersökningen ingår ändå inte papperslösa eller asylsökande barn.

I Tibro har antalet barn som lever i ekonomisk utsatthet minskat från 12,2 procent 2012 till 11,1 procent 2013.

Rikssnittet för 2013 är 12 procent det vill säga oförändrat jämfört med 2012.

– Det är alldeles för många barn, säger Ingrid Ohlsson, ordförande för Rädda barnens lokalavdelning för Karlsborg och Tibro.

Arbetslöshet

Orsakerna till barnfattigdomen kan vara allt från arbetslöshet, sjukskrivningar, deltidsarbete eller till att man plötsligt blivit ensamstående som förälder.

Ingrid har i Tibro kommunhus personligen överlämnat rapporten till samtliga partigrupper och kommunfullmäktige.

Vad ska politikerna göra?

– Det måste bli ett ännu bättre samarbete mellan det sociala och skolan för det är oftast där det brister i en kommun.

Tibro kommun bör även se till att familjerna får veta vilka rättigheter de har säger Ingrid Ohlsson till SLA.

Något exempel?

– Att man kan få extra tilldelning inför sommaren eller att man med jämna mellanrum kan få hjälp med glasögon till barnen.

Fullmäktiges roll

Om fullmäktiges roll säger hon att politikerna bör se till att det inte finns några avgifter i förskolor och skolor:

– Det händer hela tiden att barn sjukskriver sig på friluftsdagar. Man har helt enkelt inte råd att vara med eftersom man saknar skidor, skridskor eller fotbollsskor.

Erfarenheten säger att en uppväxt i fattigdom innebär en starkt negativ inverkan på ett barns möjlighet att tillgodogöra sig sina rättigheter och få goda livschanser.

Viktig beskriva

Därför känner Rädda barnen att det är viktigt att beskriva den verklighet som faktiskt möter ett barn som växer upp i fattigdom.

Rädda barnens rapporter följer utvecklingen över tid och man har nu levererat sin rapport i tretton år i följd.

Att leva i en familj som har det dåligt ställt påverkar barnens hela vardag och ökar risken för mobbning, sämre resultat i skolan, sämre hälsa och färre möjligheter till aktiviteter och meningsfull fritid.

Barnen begränsas

Barnen begränsas bland annat av diverse avgifter för fritidsaktiviteter, bussbiljetter och dyr utrustning.

– På friluftsdagar ska barnen inte behöva ta med sig matsäck hemifrån, det ska skolan stå för.

Det är som sagt viktigt att Tibro kommuns olika enheteratt samverkar kring de här barnen.

– För att alla barns rätt till en skälig levnardsstandard ska kunna bli realitet i Tibro behövs också en långsiktig handlingsplan med insatser inom flera områden.

Handlingsplan

En handlingsplan blir ett politiskt redskap i form av tydliga mål och aktiviteter, tidsramar och uppföljningssystem som följs av resurser för genomförandet. Såväl pengar som personal.

– Tibro kommun ska ta det ansvar som krävs för att barnen ska få sina rättigheter och sina behov tillgodosedda.

I Tibro har antalet barn som lever i ekonomisk utsatthet minskat från 12,2 procent 2012 till 11,1 procent 2013.

Rikssnittet för 2013 är 12 procent det vill säga oförändrat jämfört med 2012.

– Det är alldeles för många barn, säger Ingrid Ohlsson, ordförande för Rädda barnens lokalavdelning för Karlsborg och Tibro.

Arbetslöshet

Orsakerna till barnfattigdomen kan vara allt från arbetslöshet, sjukskrivningar, deltidsarbete eller till att man plötsligt blivit ensamstående som förälder.

Ingrid har i Tibro kommunhus personligen överlämnat rapporten till samtliga partigrupper och kommunfullmäktige.

Vad ska politikerna göra?

– Det måste bli ett ännu bättre samarbete mellan det sociala och skolan för det är oftast där det brister i en kommun.

Tibro kommun bör även se till att familjerna får veta vilka rättigheter de har säger Ingrid Ohlsson till SLA.

Något exempel?

– Att man kan få extra tilldelning inför sommaren eller att man med jämna mellanrum kan få hjälp med glasögon till barnen.

Fullmäktiges roll

Om fullmäktiges roll säger hon att politikerna bör se till att det inte finns några avgifter i förskolor och skolor:

– Det händer hela tiden att barn sjukskriver sig på friluftsdagar. Man har helt enkelt inte råd att vara med eftersom man saknar skidor, skridskor eller fotbollsskor.

Erfarenheten säger att en uppväxt i fattigdom innebär en starkt negativ inverkan på ett barns möjlighet att tillgodogöra sig sina rättigheter och få goda livschanser.

Viktig beskriva

Därför känner Rädda barnen att det är viktigt att beskriva den verklighet som faktiskt möter ett barn som växer upp i fattigdom.

Rädda barnens rapporter följer utvecklingen över tid och man har nu levererat sin rapport i tretton år i följd.

Att leva i en familj som har det dåligt ställt påverkar barnens hela vardag och ökar risken för mobbning, sämre resultat i skolan, sämre hälsa och färre möjligheter till aktiviteter och meningsfull fritid.

Barnen begränsas

Barnen begränsas bland annat av diverse avgifter för fritidsaktiviteter, bussbiljetter och dyr utrustning.

– På friluftsdagar ska barnen inte behöva ta med sig matsäck hemifrån, det ska skolan stå för.

Det är som sagt viktigt att Tibro kommuns olika enheteratt samverkar kring de här barnen.

– För att alla barns rätt till en skälig levnardsstandard ska kunna bli realitet i Tibro behövs också en långsiktig handlingsplan med insatser inom flera områden.

Handlingsplan

En handlingsplan blir ett politiskt redskap i form av tydliga mål och aktiviteter, tidsramar och uppföljningssystem som följs av resurser för genomförandet. Såväl pengar som personal.

– Tibro kommun ska ta det ansvar som krävs för att barnen ska få sina rättigheter och sina behov tillgodosedda.