03 feb 2016 16:49

03 feb 2016 16:49

Akut behov av platser i förskolan

BARNOMSORG: Familjecentralen stängs under vårmånaderna 2016

För att klara av den akuta förskolekön i Tibro måste 20-25 platser skapas i vår.

Barn och utbildningsnämnden informerar om detta på kommunens hemsida. Familjecentralen och öppna förskolan Källans verksamhet stängs därför tillfälligt från mars till juni.

Enligt uppgift finns det ett stort behov av förskoleplatser i Tibro trots att nya förskoleavdelningar öppnats. Mot den bakgrunden har barn- och utbildningsnämndens ordförande fattat beslutet att Familjecentralen/öppna förskolan Källan ska användas till förskoleverksamhet under hela våren.

Beslutet innebär att Familjecentralens verksamhet i form av öppen förskola stängs från första mars.

Fått reaktioner

På Facebook har detta faktum fått reaktioner. Föräldrar som brukar besöka Familjecentralen är ledsna över att deras och barnens mötesplats nu tas bort.

Familjecentralen kan ge råd och stöd av olika slag och Barnkonventionen är en röd tråd genom allt som görs.

Man samverkar med socialtjänsten, Närhälsans mödravård och barnhälsovård för att få en helhetssyn på barn, föräldrar och familj.

Öppettider under februari är måndagar 9-12.30, tisdagar 9-14.30 och onsdagar 9-12.30 med babylek för 0 -1 år. Bvc är på plats en förmiddagstimma varje måndag, tisdag och onsdag.

Barn och utbildningsnämnden informerar om detta på kommunens hemsida. Familjecentralen och öppna förskolan Källans verksamhet stängs därför tillfälligt från mars till juni.

Enligt uppgift finns det ett stort behov av förskoleplatser i Tibro trots att nya förskoleavdelningar öppnats. Mot den bakgrunden har barn- och utbildningsnämndens ordförande fattat beslutet att Familjecentralen/öppna förskolan Källan ska användas till förskoleverksamhet under hela våren.

Beslutet innebär att Familjecentralens verksamhet i form av öppen förskola stängs från första mars.

Fått reaktioner

På Facebook har detta faktum fått reaktioner. Föräldrar som brukar besöka Familjecentralen är ledsna över att deras och barnens mötesplats nu tas bort.

Familjecentralen kan ge råd och stöd av olika slag och Barnkonventionen är en röd tråd genom allt som görs.

Man samverkar med socialtjänsten, Närhälsans mödravård och barnhälsovård för att få en helhetssyn på barn, föräldrar och familj.

Öppettider under februari är måndagar 9-12.30, tisdagar 9-14.30 och onsdagar 9-12.30 med babylek för 0 -1 år. Bvc är på plats en förmiddagstimma varje måndag, tisdag och onsdag.