03 feb 2016 17:09

03 feb 2016 17:09

Restaurang får kritik för matkylning

MÖS: Måste utbildas

När den ordinarie personalen inte var i tjänst behandlades livsmedel inte rätt vid nedkylning. Mös uppmanar därför ägaren att utbilda all personal.

Miljönämnden Östra Skaraborg uppmanar restaurangägaren att inom fyra veckor ha instruerat all personal i köket, så att de har tillräckliga kunskaper för att hantera livsmedel på rätt sätt.

Det var den 27 januari som Mös vid en kontroll konstaterade att personalen inte hade tillräckliga kunskaper i livsmedelshygien. Vid kontrollen stod flera bleck med mat ovanpå varandra i en kyl där andra livsmedel förvarades och vikarierande personal gjorde inga temperaturkontroller vid nedkylningen av maten.

Miljönämnden Östra Skaraborg uppmanar restaurangägaren att inom fyra veckor ha instruerat all personal i köket, så att de har tillräckliga kunskaper för att hantera livsmedel på rätt sätt.

Det var den 27 januari som Mös vid en kontroll konstaterade att personalen inte hade tillräckliga kunskaper i livsmedelshygien. Vid kontrollen stod flera bleck med mat ovanpå varandra i en kyl där andra livsmedel förvarades och vikarierande personal gjorde inga temperaturkontroller vid nedkylningen av maten.