03 feb 2016 16:49

03 feb 2016 16:49

Vi ska hjälpas åt

FATTIGDOM: Maric (KD) är barnansvarig

– Jag är glad att Rädda Barnen lyfter fram och ger förslag på vad vi kan göra för att förebygga barnfattigdom. Flera av Rädda Barnens krav arbetar vi redan med.

Buns barnansvariga Maria Maric (KD) säger att det inte är ett bra betyg att 11,1 procent av Tibros barn levde i barnfattigdom 2013. ”Barn- och utbildningsnämnden har en riktlinje för avgiftsfri skola och kultur- och fritid är föredömliga med att sammanställa aktiviteter på loven.” Maria är sammankallande för alla nämnders barnansvariga och angelägen om att den politiska riktlinjen från 2013, Barnens rättigheter i Tibro kommun, efterföljs. Barnansvariga i nämnderna ska pröva barnets bästa inför varje beslut med utgångspunkt i FNs barnkonvention säger hon.

– Vi ska inte slå oss till ro!

Buns barnansvariga Maria Maric (KD) säger att det inte är ett bra betyg att 11,1 procent av Tibros barn levde i barnfattigdom 2013. ”Barn- och utbildningsnämnden har en riktlinje för avgiftsfri skola och kultur- och fritid är föredömliga med att sammanställa aktiviteter på loven.” Maria är sammankallande för alla nämnders barnansvariga och angelägen om att den politiska riktlinjen från 2013, Barnens rättigheter i Tibro kommun, efterföljs. Barnansvariga i nämnderna ska pröva barnets bästa inför varje beslut med utgångspunkt i FNs barnkonvention säger hon.

– Vi ska inte slå oss till ro!