04 feb 2016 15:02

04 feb 2016 15:02

Det grävs för fullt vid Kroppetorp

VÄGARBETE

Det grävs för fullt vid Kroppetorp. Kurvor rätas ut och de nya sträckorna hamnar lite längre bort från villor och missionshus.

Trafikverket bygger under våren som bekant om väg 201 på sträckan Hästekulla – Hönsa för att höja hela vägstandarden.

Vägen ingår i det regionala vägnätet och är en förbindelseväg mellan Tibro och Mariestad och ingår i ett större upprustningsprojekt där vägen norr om Hönsa redan är klar.

Efter att vägen öppnats i juni ska den vara anpassad till 80 kilometer, vara åtta meter bred, ha säkra sidoområden och full bärighet och framkomlighet för näringslivets transporter.

Trafikverket bygger under våren som bekant om väg 201 på sträckan Hästekulla – Hönsa för att höja hela vägstandarden.

Vägen ingår i det regionala vägnätet och är en förbindelseväg mellan Tibro och Mariestad och ingår i ett större upprustningsprojekt där vägen norr om Hönsa redan är klar.

Efter att vägen öppnats i juni ska den vara anpassad till 80 kilometer, vara åtta meter bred, ha säkra sidoområden och full bärighet och framkomlighet för näringslivets transporter.