04 feb 2016 13:15

04 feb 2016 13:15

För en miljö som man vill ska sticka ut

TILLVÄXT TIBRO: Tibro arbetar med platsinnovation

35 företagare inom handel- och besöksnäring, fastighetsägare, politiker och tjänstemän deltog i workshopen när Tillväxt Tibro och Tibro handel bjöd in Helena Karlberg, Stiftelsen Svensk Industridesign, till en workshop om att arbeta med Tibro och platsinnovation.

Marknadsutvecklare Kristian Lagerström uppger att idéerna var många:

– En del så bra att de möttes av spontant jubel!

Helena Karlberg berättade att platsinnovation handlar om att arbeta med en plats attraktivitet utifrån dess identitet och unika kärna.

Hon har i flera år forskat inom området och efter intervjuer med över hundra personer har hon skapat en modell för just platsinnovation. Denna bygger på att man för att nå framgång ska jobba inom tre områden.

Fysisk gestaltning, innehållet och marknadsföring som tillsammans med målgrupperna besökare, invånare och näringsliv står i fokus.

Målet för Tibro är att inom ramen för Vision Tibro stärka den gemensamma målbilden och ge underlag till det fortsatta arbetet med utvecklingen av Tibros erbjudande för både boende och besökare.

Näringslivschef Per Garenius inledde kvällen på Näringslivets Hus med att berätta om Tibros visions- och varumärkesarbete.

Marknadsutvecklare Kristian Lagerström uppger att idéerna var många:

– En del så bra att de möttes av spontant jubel!

Helena Karlberg berättade att platsinnovation handlar om att arbeta med en plats attraktivitet utifrån dess identitet och unika kärna.

Hon har i flera år forskat inom området och efter intervjuer med över hundra personer har hon skapat en modell för just platsinnovation. Denna bygger på att man för att nå framgång ska jobba inom tre områden.

Fysisk gestaltning, innehållet och marknadsföring som tillsammans med målgrupperna besökare, invånare och näringsliv står i fokus.

Målet för Tibro är att inom ramen för Vision Tibro stärka den gemensamma målbilden och ge underlag till det fortsatta arbetet med utvecklingen av Tibros erbjudande för både boende och besökare.

Näringslivschef Per Garenius inledde kvällen på Näringslivets Hus med att berätta om Tibros visions- och varumärkesarbete.