05 feb 2016 06:00

05 feb 2016 06:00

"Snällhet utan motkrav gör mig glad"

KOMMUNPOLITIK: Gunnel Johansson (S), ordförande i byggnads- och trafiknämnden

Kommunpolitik. SLA har under hösten och vintern intervjuat en rad kvinnor på tunga politiska poster inom kommunpolitiken i Tibro. Vilka är de och vad vill de? Nu är turen kommen till byggnads- och trafiknämndens ordförande Gunnel Johansson (S), fullmäktigeledamot och ersättare i kommunstyrelsen.

Vad fick dig att bli politiskt aktiv?

– Efter att ha jobbat fackligt i många år, fick jag frågan om jag ville jobba politiskt. Det verkade intressant att vara med och verka i det politiska arbetet och vara en del av de fattade besluten.

Vad driver dig?

– Att samhället ska vara rättvist för alla. Att barn ungdomar och äldre ska ha det tryggt.

Vad brinner du mest för?

– Säkra vägar, särskilt barns och ungdomars cykelvägar till skolan och deras aktiviteter på fritiden.

Din största utmaning nu?

– Att leda bygg- och trafiknämden så att besluten blir bra för invånarna och att de anställda känner stöd från nämnden.

Vad skulle du vilja förändra i Tibro?

– Att det byggs mer bostäder runt centrum, om järnvägsspåret tas bort kan det bli mer plats åt byggnation och parkeringsplatser.

Politiker sedan 90-talet

Gunnel har varit politiker sedan 90-talet och alltid intresserat sig för fackliga och politiska frågor. Fackligt har hon varit verksam inom Handels och Kommunal. Klubbordförande på Domus och fackligt förtroendevald inom omvårdnaden.

– Jag har arbetat inom hemtjänsten i 27 år, säger hon med ett glatt leende.

Gunnel flyttade på 1970-talet till Tibro från Mariestad, trots att hon då jobbat i Skövde i flera år. Det var mellan åren 1968 och 1974 som hon arbetade i Skövde, sedan blev Tibro hennes hemkommun.

Gunnel och maken bor naturnära på en höjd en bit bortom Rankåsområdet med härlig utsikt över nejden.

– Här har jag världens vackraste skog att vandra runt i.

Favoritplatsen

Utanför köksdörren står varje sommmar hennes favoritplats nummer ett – hammocken:

– Det är min allra bästa investering!

Om vinterkvällarna tycker hon om att se en bra deckare eller följa en spännande tv-serie:

– Ja, jag ser helst på serier eller filmer som Morden i Midsomer och Falck.

På fritiden ägnar hon sig förstås också åt sina barn och barnbarn – hon har sex barnbarn på mellan tre och femton år.

Snällhet

På SLA:s fråga om vad som gör henne riktigt glad svarar Gunnel utan den minsta tvekan:

– När folk är snälla utan att ställa motkrav. Det gör mig väldigt glad.

Vad fick dig att bli politiskt aktiv?

– Efter att ha jobbat fackligt i många år, fick jag frågan om jag ville jobba politiskt. Det verkade intressant att vara med och verka i det politiska arbetet och vara en del av de fattade besluten.

Vad driver dig?

– Att samhället ska vara rättvist för alla. Att barn ungdomar och äldre ska ha det tryggt.

Vad brinner du mest för?

– Säkra vägar, särskilt barns och ungdomars cykelvägar till skolan och deras aktiviteter på fritiden.

Din största utmaning nu?

– Att leda bygg- och trafiknämden så att besluten blir bra för invånarna och att de anställda känner stöd från nämnden.

Vad skulle du vilja förändra i Tibro?

– Att det byggs mer bostäder runt centrum, om järnvägsspåret tas bort kan det bli mer plats åt byggnation och parkeringsplatser.

Politiker sedan 90-talet

Gunnel har varit politiker sedan 90-talet och alltid intresserat sig för fackliga och politiska frågor. Fackligt har hon varit verksam inom Handels och Kommunal. Klubbordförande på Domus och fackligt förtroendevald inom omvårdnaden.

– Jag har arbetat inom hemtjänsten i 27 år, säger hon med ett glatt leende.

Gunnel flyttade på 1970-talet till Tibro från Mariestad, trots att hon då jobbat i Skövde i flera år. Det var mellan åren 1968 och 1974 som hon arbetade i Skövde, sedan blev Tibro hennes hemkommun.

Gunnel och maken bor naturnära på en höjd en bit bortom Rankåsområdet med härlig utsikt över nejden.

– Här har jag världens vackraste skog att vandra runt i.

Favoritplatsen

Utanför köksdörren står varje sommmar hennes favoritplats nummer ett – hammocken:

– Det är min allra bästa investering!

Om vinterkvällarna tycker hon om att se en bra deckare eller följa en spännande tv-serie:

– Ja, jag ser helst på serier eller filmer som Morden i Midsomer och Falck.

På fritiden ägnar hon sig förstås också åt sina barn och barnbarn – hon har sex barnbarn på mellan tre och femton år.

Snällhet

På SLA:s fråga om vad som gör henne riktigt glad svarar Gunnel utan den minsta tvekan:

– När folk är snälla utan att ställa motkrav. Det gör mig väldigt glad.