06 feb 2016 06:00

06 feb 2016 06:00

Hoppas på många vilda idéer från Tibroborna

ÅNAPLAN: Inför sommarens Uppåner

De hoppas på vilda idéer. Förberedelserna för Uppåner är i gång och en grupp frivilliga har organiserat sig och bjuder in företag, föreningar, skolor och invånare att vara medkockar.

En idéutvecklingskväll den 9 februari i Näringslivets hus sätter fokus på Uppåner den 3 - 6 juni. Tillväxt Tibros marknadsutvecklare Kristian Lagerström uppmuntrar alla vilda idéer:

– Det finns en otrolig kraft i idéer, det är på den drivkraften vi bygger Uppåner.

– Att ha idèer är en kompetens som är oerhört värdefull, men som med allt annat behöver även det kreativa självförtroendet ibland tränas ...så kom och träna med oss!

Lagerström tar som ett exempel på kreativt självförtroende den nystartade förening som tagit initiativ till en spännande utveckling av området kring Ånaplan.

– Målet är invigning på Uppåner!

En idéutvecklingskväll den 9 februari i Näringslivets hus sätter fokus på Uppåner den 3 - 6 juni. Tillväxt Tibros marknadsutvecklare Kristian Lagerström uppmuntrar alla vilda idéer:

– Det finns en otrolig kraft i idéer, det är på den drivkraften vi bygger Uppåner.

– Att ha idèer är en kompetens som är oerhört värdefull, men som med allt annat behöver även det kreativa självförtroendet ibland tränas ...så kom och träna med oss!

Lagerström tar som ett exempel på kreativt självförtroende den nystartade förening som tagit initiativ till en spännande utveckling av området kring Ånaplan.

– Målet är invigning på Uppåner!