06 feb 2016 06:00

06 feb 2016 06:00

Tibros gröna hjärta röjs

STADSPARKEN: Döda och dåliga träd tas ner

Gamla och döda träd fälls och fina lövträd värnas. Sly röjs bort och gångar grusas. Tibros gröna hjärta är snart ljusare, säkrare och mer välkomnande.

Tibros gata- och parkavdelning tar under några vinterveckor ner alla dåliga och döda träd för att göra det fint i Tibro stadspark.

– Sly och sikthindrande vegetation röjs också bort för att göra hela området ljusare och säkrare, berättar kommunens arborist Oskar Augustsson.

Han jobbar tillsammans med gata- och parkavdelningens Niclas Enoksson och Jan-Åke Viktorsson med trädavverkningen.

Att träden är skadade ser man dels på lövutvecklingen, dels när träden är fällda på de stora mörka områdena inuti dem förklarar han.

Ihålig träd

– En del träd är till och med ihåliga, konstaterar Niclas Enoksson.

Parken har varit mörk och lite otäck att gå genom om kvällarna, men nu har den fått en ny och mycket bättre belysning.

Uppsnyggningen följer Gestaltningsprogrammet, ett övergripande program som talar om hur de offentliga miljöerna i tätorten ska utvecklas.

Där står bland annat att Stadsparken är Tibros gröna hjärta och att det ska hanteras som Tibros finaste park med högst dignitet. Här ska regelbundna skötselinsatser ske.

Kommunen skriver på sin hemsida att under en kortare period kommer Parkgatan att stängas av eftersom några träd kommer att fällas över vägen.

Personalen hoppas att allmänheten har förståelse för detta och kan ta alternativa vägar under denna tid.

Arbetet med upprensning började vid lekplatsen och beräknas ta ungefär två veckor beroende på vädret. Sedan fortsätter man område för område norrut tills hela parken är luftig och fin.

Tibros gata- och parkavdelning tar under några vinterveckor ner alla dåliga och döda träd för att göra det fint i Tibro stadspark.

– Sly och sikthindrande vegetation röjs också bort för att göra hela området ljusare och säkrare, berättar kommunens arborist Oskar Augustsson.

Han jobbar tillsammans med gata- och parkavdelningens Niclas Enoksson och Jan-Åke Viktorsson med trädavverkningen.

Att träden är skadade ser man dels på lövutvecklingen, dels när träden är fällda på de stora mörka områdena inuti dem förklarar han.

Ihålig träd

– En del träd är till och med ihåliga, konstaterar Niclas Enoksson.

Parken har varit mörk och lite otäck att gå genom om kvällarna, men nu har den fått en ny och mycket bättre belysning.

Uppsnyggningen följer Gestaltningsprogrammet, ett övergripande program som talar om hur de offentliga miljöerna i tätorten ska utvecklas.

Där står bland annat att Stadsparken är Tibros gröna hjärta och att det ska hanteras som Tibros finaste park med högst dignitet. Här ska regelbundna skötselinsatser ske.

Kommunen skriver på sin hemsida att under en kortare period kommer Parkgatan att stängas av eftersom några träd kommer att fällas över vägen.

Personalen hoppas att allmänheten har förståelse för detta och kan ta alternativa vägar under denna tid.

Arbetet med upprensning började vid lekplatsen och beräknas ta ungefär två veckor beroende på vädret. Sedan fortsätter man område för område norrut tills hela parken är luftig och fin.