09 feb 2016 06:00

09 feb 2016 06:00

"Enbart en tillfällig stängning"

KOMMENTAR: Barn och utbildningsnämndens ordförande

Familjecentralen stängs i fyra månader. Den ska inte läggas ner.
Det betonar barn och utbildningsnämndens ordförande Anne-Marie Wahlström (S).

Varför hon i kraft av nämndordförande tagit beslutet:

– Nämnden har diskuterat frågan, men man tog inte något beslut just då. Sedan har jag i egenskap av ordförande fått fatta beslutet.

Tibro har kö till förskolan och är enligt lag skyldig att bereda plats inom en viss tid och i vår saknas förskoleplatser fortsätter hon.

– Återbrukets lokal i gamla äldrecentrum orkade inte svälja hela kön.

En kö som enligt Anne-Marie beror på inflyttning. Men det är inte alls så många nyanlända barn i förskoleåldern som behöver plats.

– Nej, det är främst föräldralediga som ska börja jobba och då måste vi kunna erbjuda förskoleplatser.

Hon säger att det i augusti kommer att finnas tillräckligt med förskoleplatser i Tibro, det kan till och med vara fler platser än barn då.

Hon betonar att Familjecentralen fyller en viktig funktion, men att den inte är någon lagstadgad verksamhet.

Varför hon i kraft av nämndordförande tagit beslutet:

– Nämnden har diskuterat frågan, men man tog inte något beslut just då. Sedan har jag i egenskap av ordförande fått fatta beslutet.

Tibro har kö till förskolan och är enligt lag skyldig att bereda plats inom en viss tid och i vår saknas förskoleplatser fortsätter hon.

– Återbrukets lokal i gamla äldrecentrum orkade inte svälja hela kön.

En kö som enligt Anne-Marie beror på inflyttning. Men det är inte alls så många nyanlända barn i förskoleåldern som behöver plats.

– Nej, det är främst föräldralediga som ska börja jobba och då måste vi kunna erbjuda förskoleplatser.

Hon säger att det i augusti kommer att finnas tillräckligt med förskoleplatser i Tibro, det kan till och med vara fler platser än barn då.

Hon betonar att Familjecentralen fyller en viktig funktion, men att den inte är någon lagstadgad verksamhet.