11 feb 2016 06:00

11 feb 2016 06:00

Premiär för frågestund i fullmäktige

KOMMUNPOLITIK: Först infördes öppna dörrar

Fullmäktiges ordförande Laila Neck (S) hoppas att många vill vara med på premiären för allmänhetens frågestund måndagen den 29 februari.
– Kom och ställ din fråga!

För en tid sidan beslöt kommunen att inte låsa Inredias ytterdörr. Nu tar man nästa steg för en större öppenhet.

Fullmäktiges ordförande Laila Neck (S) och kommunledningskontorets Josefin Karlsson berättar att frågestunden är på prov i två år.

Om om rutinerna:

– Frågorna ska vara skriftliga, undertecknade med namn och lämnas en vecka innan så att vi hinner förbereda våra svar.

Allmänhetens frågestund inleder sammanträdena fyra gånger per år – februari, maj, september och november – och frågeställaren måste vara närvarande när frågan ska besvaras.

Frågorna ska handla om ämnen av allmänt intresse och beröra flera. Tanken är att föra en dialog på plats under maximalt 30 minuter fortsätter Laila:

– Detta är ett tydligt sätt för oss att visa att vi politiker vill att invånarna ska vara delaktiga i det vi gör. Nu är det upp till var och en att utnyttja sin möjlighet.

– Frågorna kan mejlas, skickas med post eller lämnas i kommunens reception.

För en tid sidan beslöt kommunen att inte låsa Inredias ytterdörr. Nu tar man nästa steg för en större öppenhet.

Fullmäktiges ordförande Laila Neck (S) och kommunledningskontorets Josefin Karlsson berättar att frågestunden är på prov i två år.

Om om rutinerna:

– Frågorna ska vara skriftliga, undertecknade med namn och lämnas en vecka innan så att vi hinner förbereda våra svar.

Allmänhetens frågestund inleder sammanträdena fyra gånger per år – februari, maj, september och november – och frågeställaren måste vara närvarande när frågan ska besvaras.

Frågorna ska handla om ämnen av allmänt intresse och beröra flera. Tanken är att föra en dialog på plats under maximalt 30 minuter fortsätter Laila:

– Detta är ett tydligt sätt för oss att visa att vi politiker vill att invånarna ska vara delaktiga i det vi gör. Nu är det upp till var och en att utnyttja sin möjlighet.

– Frågorna kan mejlas, skickas med post eller lämnas i kommunens reception.