12 feb 2016 06:00

12 feb 2016 06:00

Naturskyddsföreningen fortsätter kampen om mossen

RYHOLMS MOSSE: Förhandling om torvmossen

Skaraborgs naturskyddsförening kräver att dikena på Ryholms stormosse återställs. Under torsdagen möttes parterna Naturskyddsföreningen, torvföretaget Rölunda Produkter AB och länsstyrelsen i rätten.

Mariestadstidningen, MT, rapporterade nyligen från mötet i Götlunda bygdegård i Skövde.

Skaraborgs naturskyddsförening vill att Mark- och miljödomstolen upphäver länsstyrelsens beslut om Rölunda Produkters efterbehandling av mossen, som sträcker sig över både Töreboda och Tibro kommuner, och kräver att företaget åläggs att återställa all genomförd dikning från år 2010.

Föreningen grundar sin överklagan på att torvföretaget ska ha gjort dikningarna utan tillstånd till vare sig markavvattning eller torvtäkt och att länsstyrelsen först inte ingripit mot detta och sedan godkänt att företaget inte har återställt området.

Naturskyddsföreningen hävdar vidare att koncessionen för torvtäkt på stormossen aldrig överfördes i början av 1990-talet när Statens Vattenfallsverk upphörde och Vattenfall AB tog över. Därmed, menar Naturskyddsföreningen, kan Rölunda inte ha tagit över koncessionen från Vattenfall.

När det gäller efterbehandlingen bedömer länsstyrelsen att en del åtgärder kan genomföras längre fram.

”Vi har sagt att vissa åtgärder får vänta tills den pågående prövningen av Rölundas nya ansökan är avklarad. Det är inte rimligt att de ska lägga igen dikena före dess” säger länsmiljöingenjör Jan Mastera vid länsstyrelsen till MT.

Länsstyrelsen är överens med Naturskyddsföreningen om att mer efterbehandling krävs, om det blir igenläggning eller pluggning av diken återstår att se. Det som skiljer parterna är att Naturskyddsföreningen inte tycker att åtgärderna kan vänta.

Ny ansökan

I Rölunda nya ansökan om torvbrytning på Ryholms stormosse har man minskat ner arealen till under hälften i jämförelse med förra gången och man har en annan vattenhantering uppger Rölundas Magnus Nobel för MT.

Rölunda Produkter fick som bekant nej i högsta instans senast man sökte tillstånd för stormossen i Beatebegstrakten.

Företaget ger alltså inte upp och nu söker man egentligen två tillstånd.

Ett för energi, som även ger klartecken för uttag av växttorv, samt ett enbart för växttorv. Ansökningarna ser väldigt lika ut förklarar Magnus Nobel för MT och skiljer sig bara åt då man behandlar vad man ska använda torven till. Båda ansökningarna har gått till länsstyrelsen.

Ansökan gäller ett verksamhetsområde som motsvarar 264 hektar varav produktionsytan utgörs av 215 hektar.

Mariestadstidningen, MT, rapporterade nyligen från mötet i Götlunda bygdegård i Skövde.

Skaraborgs naturskyddsförening vill att Mark- och miljödomstolen upphäver länsstyrelsens beslut om Rölunda Produkters efterbehandling av mossen, som sträcker sig över både Töreboda och Tibro kommuner, och kräver att företaget åläggs att återställa all genomförd dikning från år 2010.

Föreningen grundar sin överklagan på att torvföretaget ska ha gjort dikningarna utan tillstånd till vare sig markavvattning eller torvtäkt och att länsstyrelsen först inte ingripit mot detta och sedan godkänt att företaget inte har återställt området.

Naturskyddsföreningen hävdar vidare att koncessionen för torvtäkt på stormossen aldrig överfördes i början av 1990-talet när Statens Vattenfallsverk upphörde och Vattenfall AB tog över. Därmed, menar Naturskyddsföreningen, kan Rölunda inte ha tagit över koncessionen från Vattenfall.

När det gäller efterbehandlingen bedömer länsstyrelsen att en del åtgärder kan genomföras längre fram.

”Vi har sagt att vissa åtgärder får vänta tills den pågående prövningen av Rölundas nya ansökan är avklarad. Det är inte rimligt att de ska lägga igen dikena före dess” säger länsmiljöingenjör Jan Mastera vid länsstyrelsen till MT.

Länsstyrelsen är överens med Naturskyddsföreningen om att mer efterbehandling krävs, om det blir igenläggning eller pluggning av diken återstår att se. Det som skiljer parterna är att Naturskyddsföreningen inte tycker att åtgärderna kan vänta.

Ny ansökan

I Rölunda nya ansökan om torvbrytning på Ryholms stormosse har man minskat ner arealen till under hälften i jämförelse med förra gången och man har en annan vattenhantering uppger Rölundas Magnus Nobel för MT.

Rölunda Produkter fick som bekant nej i högsta instans senast man sökte tillstånd för stormossen i Beatebegstrakten.

Företaget ger alltså inte upp och nu söker man egentligen två tillstånd.

Ett för energi, som även ger klartecken för uttag av växttorv, samt ett enbart för växttorv. Ansökningarna ser väldigt lika ut förklarar Magnus Nobel för MT och skiljer sig bara åt då man behandlar vad man ska använda torven till. Båda ansökningarna har gått till länsstyrelsen.

Ansökan gäller ett verksamhetsområde som motsvarar 264 hektar varav produktionsytan utgörs av 215 hektar.